Nyheter

Den nye bankavtalen med Handelsbanken har trådt i kraft

Akademikerne pluss har inngått en bankavtale med Handelsbanken fra og med 1. januar 2024. Avtalen er nå aktiv!
Den nye bankavtalen med Handelsbanken har trådt i kraft
03. januar, 2024 – Oppdatert 19. januar, 2024

Avtalen med Handelsbanken er en fordel som er tilgjengelig for medlemmer av foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.

Mer informasjon om bankavtalen finner du på nettsiden til din medlemsforening:

Arkitektenes fagforbund

Legeforeningen

Lektorlaget

Naturviterne

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Psykologforeningen

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Tannlegeforeningen

Vetrinærforeningen