Nyheter

Bekymret for iver etter å «av-akademisere» profesjonsstudier

Leder i Akademikerne Lise Randeberg frykter at iver etter å av-akademisere høyere utdanning skal få utilsiktede konsekvenser.

Leder an Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg på høring om profesjonsmeldingen
26. april, 2024 – Oppdatert 30. april, 2024

-- Regjeringen skriver i profesjonsmeldingen at akademiseringen av profesjonsstudier har vært feilslått. Vi frykter nå at denne iveren etter å av-akademisere vil få uheldige konsekvenser. 

Akademikerne er opptatt av at kvaliteten på 

Vi trenger ny og oppdatert kunnskap for å få gode utdanninger, da må man også prioritere forskning. Dreiningen i ordskiftet om dette bekymrer oss veldig, sa Randeberg under Stortingets høring om profesjonsmeldingen. 

Akademikerne er skeptiske til at praksis og forskningsbasert undervisning blir satt opp mot hverandre. 

God og nok praksis er viktig for profesjonsutdanningene, men det må ikke gå på bekostning av den forskningsbaserte undervisningen. Vi mener at den beste undervisningen kommer ved å sørge for en kombinasjon av forskning og praksisbasert undervisning., sier hun 

I profesjonsmeldingen er det foreslått en rekke endringer som senker kravene for blant annet færre fag- og nivåkrav for opptak til profesjonsutdanninger, redusert forskningsdimensjon for dosent-stillinger og reduserte krav for å bli universitet. Akademikerne er bekymret for at reduserte krav vil gå utover kvaliteten. 

Vi er bekymra for hva det vil si for fagmiljøene når man foreslår å endre kravene til fagmiljø som gir master, ved obligatorisk praksis. Vi mener det er feil å senke forskningsdimensjonen i dosentstigen og å senke kravet for å bli universitet. Det må også være mulighet for å stille fag- og nivåkrav for institusjonene. Vi må satse på kvalitet, avslutter Randeberg.