Nyheter

- Vi må forutsette at Rikslønnsnemndas behandling er nøytral

- Det kan svekke Rikslønnsnemndas legitimitet dersom LO deltar i behandlingen av vår sak, gitt deres tydelige standpunkt i en konflikt som dreier seg om Akademikernes og Unios tariffavtaler, sier lederen i Akademikerne.

- Vi må forutsette at Rikslønnsnemndas behandling er nøytral
05. juni, 2024 – Oppdatert 05. juni, 2024

– Vi støtter Unio i at nemnda bør ha en alternativ sammensetning i denne saken, slik loven gir anledning til, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Arbeids- og integreringsminister Tonje Brenna stoppet søndag kveld Akademikernes streik med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at saken skal behandles i Rikslønnsnemnda til høsten. Akademikerne legger til grunn at det foretas en habilitetsvurdering av LO. 

– Vi må forutsette at Rikslønnsnemndas behandling er nøytral, sier Randeberg.

Nemnda er sammensatt av tre nøytrale medlemmer, LO stats leder, statens personaldirektør samt en representant fra hver av partene.

– Det hører det med til historien at Akademikerne, ved en rekke anledninger, har tatt opp at det er et problem at LO og statens arbeidsgiver har fast plass i nemnda, selv om de ikke har stemmerett.