Nyheter

Applauderer SV for å gjøre det lettere å starte nye kunnskapsbedrifter

Akademikerne har lenge ivret for å forbedre opsjonsskatten slik at det blir enklere for oppstartsvirksomheter å tiltrekke seg folk. Etter forslag fra SV gir Stortinget nå regjeringen en marsjordne.

Applauderer SV for å gjøre det lettere å starte nye kunnskapsbedrifter
Foto: Akademikerne
14. juni, 2024 – Oppdatert 14. juni, 2024

– Muligheten til å gi opsjoner til ansatte gjør det lettere for virksomheter å tiltrekke seg talenter og spisskompetanse i oppstartsfasen. Ansatte aksepterer lavere lønn dersom de får være med og ta del i verdiskapningen, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Etter forslag fra SV vedtok Stortinget i dag å be regjeringen gjøre endringer i opsjons skatteregelverket slik at den skal gjelde for bedrifter som har maksimalt 150 ansatte, har vært i drift i 12 år og en balansesum på maks 200 millioner kroner. Stortinget ber regjeringen fremme dette når den legger frem forslag til statsbudsjett for 2025. Tidligere var grensen 50 ansatte.

– Kunnskapsintensive bedrifter for eksempel innenfor biotech, livsvitenskap og teknologi trenger, ofte lang utviklingstid før tjenester og produkter kan kommersialiseres. Når ordningen utvides hjelper dette virksomhetene i en viktig vekstfase. SV fortjener ros for å drive denne saken gjennom på Stortinget, sier Randeberg.

En ansatteopsjon gir den ansatte rett til å kjøpe et bestemt antall aksjer i oppstartsselskapet til en fastsatt pris i løpet av en bestemt periode. Opsjoner reduserer likviditetsbelastningen i utviklingsfasen før inntektene kommer. 

Les forslaget og vedtaket her Representantforslag (stortinget​.no)