Nyheter

Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten

Akademikerne melder i dag opptrapping i en eventuell streik dersom det ikke blir enighet i meklingen. Fra mandag vil Akademikerne ha om lag 1930 statsansatte ute i streik.

Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten
Kari Tønnessen Nordli, foto: Tbias Willumstad
23. mai, 2024 – Oppdatert 25. mai, 2024

Ved en eventuell streik vil ansatte i følgende virksomheter tas ut i streik fra og med mandag: 

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Helse- og omsorgsdepartementet 

Dersom det ikke blir en enighet i meklingen, vil medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i Oslo og Trondheim streike i følgende virksomheter: 

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Kripos
 • Landbruks- og matdepartementet 
 • Mattilsynet
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Meklingsfristen for hovedtariffoppgjøret i staten er 23. mai kl 24. 

Streikeuttaket fordeler seg slik på de ulike virksomhetene:

Første streikeuttak: fra og med fredag 24. mai gjelder 1238 navn. 

47 stk Arbeidstilsynet, 120 stk Finansdepartementet, 158 stk Kripos, 53 stk Landbruks- og matdepartementet, 237 stk Mattilsynet, 295 stk Norges vassdrags- og energidirektorat, 230 stk Oslo Politidistrikt, 66 stk Samferdselsdepartementet, 31 stk Statens Jernbanetilsyn, 1 stk Forsvarets Forskningsinstitutt.)

Andre streikeuttak: fra og med mandag 27. mai gjelder 697 navn.

121 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 111 i Arbeidstilsynet, 211 i Direktoratet for medisinske produkter, 2 i Finansdepartementet, 104 i Helse- og omsorgsdepartementet, 32 i Mattilsynet, 59 i Norges vassdrags- og energidirektorat, 46 i Oslo politidistrikt, 1 i Samferdselsdepartementet og 10 i Statens jernbanetilsyn.