Nyheter

Akademikerne og Spekter enige i de innledende sykehusforhandlingene

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i de innledende forhandlingene, sier forhandlingsleder for Akademikerne helse, Anne-Karin Rime.

Akademikerne og Spekter enige i de innledende sykehusforhandlingene
Forhandlingsleder Anne-Karin Rime og Anne-Kari Bratten fra Spekter ble enige i de innledende sykehusforhandlingene tirsdag kveld.
09. april, 2024 – Oppdatert 22. april, 2024

Tirsdag startet lønnsforhandlingene for de sykehusansatte. De innledende forhandlingene markerer oppstarten av hovedoppgjøret 2024. 

I oppstartsmøtet fremhevet Rime viktigheten av at sykehusene er attraktive arbeidsplasser for akademikere, i en situasjon med store rekrutteringsutfordringer. 

– Lønnsforhandlingene er det viktigste verktøyet sykehusene nå har for å sikre riktig kompetanse. Vi forventer at våre medlemmer får en reallønnsvekst i årets oppgjør. 

– Frontfaget er ikke en fasit

Rime benyttet også anledningen til å minne om at resultatet i frontfaget ikke er fasit for forhandlingene i helsesektoren.

Det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år, poengterer hun. Vi forutsetter at det føres reelle, frie forhandlinger ute i sykehusene. 

Akademikerne har i forhandlingene fremmet krav om tilrettelegging for hjemmekontor for ansatte i helseforetakene. Partene er enige om at dette kan tas opp lokalt i foretakene. Videre er partene enige om at de regionale helseforetakene og Akademikerne skal ha dialog om hvordan man kan motvirke diskriminering.

Partene har også diskutert tilgang til lønnsdata i forbindelse med de lokale forhandlingene og praktiseringen av bestemmelsen om lønnssamtale for de ansatte.

Viktige datoer

Datoer for videre forhandlinger ble avtalt. 

Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 15. mai, med forhandlingsfrist 7. juni. 

Det videre forhandlingsløpet for Legeforeningen og Spekter avtales senere.