Nyheter

VINNEREN AV AKADEMIKERPRISEN 2023: –Kjemper for titusenvis av små stemmeløse arter

Anne Sverdrup-Thygeson er vinneren av Akademikerprisen 2023. Hun har tatt på seg oppgaven å være titusenvis av små og stemmeløse arter sitt fremste talerør i en tid der naturmangfold er under sterkt press over hele verden.

VINNEREN AV AKADEMIKERPRISEN 2023: --Kjemper for titusenvis av små stemmeløse arter
– Jeg håper prisen kan bidra til å understreke at naturvern slett ikke er en hobby for spesielt interesserte — det er selve grunnlaget for vår eksistens, sier akademikerprisvinner Anne Sverdrup-Thygeson. FOTO: Celina Øier
10. oktober, 2023 – Oppdatert 11. oktober, 2023

Ifølge FN står én million dyre- og plantearter i fare for utryddelse, og utviklingen går i feil retning. Naturmangfold – mangfoldet av levende organismer – er under press over hele verden. Akademikerprisen 2023 tildeles professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU.

- Prisvinneren er en sjelden akademiker som utmerker seg både med en omfattende forskning og vitenskapelig produksjon, og en bred formidling i samfunnet. Hun har i Norge tatt rollen som en sentral formidler av hvordan artsmangfold og bærekraft henger sammen, sier juryleder for Akademikerprisen Jan Inge Eidem. 

Bred formidling

Akademikerprisvinner Anne Sverdrup-Thygeson brenner for å snakke og skrive på vegne av titusenvis av små og stemmeløse arter, på en måte hun håper alle kan forstå. Foto: Privat

Mange av oss er blitt bedre kjent med insektenes forunderlige verden gjennom prisvinnerens forfatterskap. Med engasjerende og forskningsbasert kunnskap skildrer hun mangfoldet til disse panserkledde små krypene og de viktige tjenestene de gjør for naturen som å bestøve og bryte ned dødt materiale til ny jord. Vi møter henne ofte som ekspertstemme i mediene, som kronikør, debattant, sakprosaforfatter, barnebokforfatter og som foredragsholder. 

–Å få denne prisen, å få slik støtte fra et bredt fagmiljø som det Akademikerne representerer, er rett og slett stort. Det gir meg energi og pågangsmot til å fortsette å formidle om mitt fag, bevaringsbiologi, i samfunnet, sier Anne Sverdrup-Thygeson. 

Anne Sverdrup-Thygeson ble nylig utnevnt til æresdoktor på Sveriges Landbruksuniversitet. Hun har tidligere mottatt Forsningsrådets formidlingspris i 2020 og Bonnevieprisen i 2018. 

OM AKADEMIKERPRISEN: Akademikerprisen gis til norske eller utenlandske personer som har utmerket seg med sin forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet. Prisen er en skulptur av Nico Widerberg og 150 000 kroner i støtte til prisvinners arbeid i kunnskapsformidling. Akademikerprisen deles ut av Akademikerne, som er hovedorganisasjonen for høyt utdannede. Prisutdelingen finner sted 25. oktober på Sentralen.

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2022: Andreas Wahl, fysiker og programleder
 • 2021: Line Vold og Espen Rostrup Nakstad, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet
 • 2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter.
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO.
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH.
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.