Blogg

Alle må med for å lykkes med det grønne skiftet

Innimellom kan man få inntrykk av at «fagbevegelsen» er LO når regjeringen snakker. Skal vi lykkes med det grønne skiftet og andre store utfordringer, må alle stemmer høres – både fagarbeiderens og forskerens, skriver Lise Lyngsnes Randeberg.
Alle må med for å lykkes med det grønne skiftet
For å lykkes med det grønne skiftet trenger vi at dyktige folk fra ulike fagområder og med ulik utdanning klarer å samarbeide.
Teksten var først publisert i Dagens Perspektiv, der Lise Lyngsnes Randeberg skriver jevnlig.
14. juni, 2023 – Oppdatert 14. juni, 2023

Det tegnes et nokså dystert bilde av hvor vi er på vei om vi ikke tar raskt og kraftig tak i klimautfordringene.

Neste uke legger Kompetansebehovsutvalget frem sin femte rapport i rekken – denne gangen om grønn omstilling. Utvalget består av forskere og arbeidslivsorganisasjoner, og hovedspørsmålene i rapporten er:

  • Vil knapphet på kompetanse bli en brems for grønn omstilling?
  • Hvordan kan vi løse kompetanseutfordringene både gjennom utdanning og i arbeidslivet?

«Vi må ikke havne i den fellen at vi setter folk og grupper opp mot hverandre. Grunnen til at vi har lyktes så godt tidligere, er nettopp at dyktige folk fra ulike fagområder og med ulik utdanning har klart å samarbeide.»

Norge skal kutte klimagassutslippene sine med 55 prosent innen 2030, og med 90 til 95 prosent innen 2050. Regjeringen har som ambisjon å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant basert på våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industrielle kompetanse og historiske fortrinn.

Klokka tikker raskt.

Les teksten i Dagens Perspektiv.

Fra fagarbeider til forsker

Det er en reell fare for at vi ikke har nok folk og tilstrekkelig spesialisert kompetanse. Det er stor konkurranse om arbeidskraften på tvers av sektorer. Det gjelder for alle utdanningsgrupper, fra fagarbeidere til bachelor- og masterutdannede.

– Det grønne skiftet skjer i industrien, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK i 2021. Ja, det skjer i industrien – men også alle andre steder.

Vi må ikke havne i den fellen at vi setter folk og grupper opp mot hverandre. Grunnen til at vi har lyktes så godt tidligere, er nettopp at dyktige folk fra ulike fagområder og med ulik utdanning har klart å samarbeide. Det må vi fortsette med.

Det er et faktum at verken fagarbeiderne, akademikerne eller andre yrkesgrupper løser utfordringen alene. Vi trenger både forskeren og teknologen som kan forske frem de nye batteriløsningene, og fagarbeideren som kan være med å produsere dem. 

Må involvere alle

Den norske modellen har stått helt sentralt for å løse tidligere kriser. Vi har kommet oss gjennom en ekstremt utfordrende pandemi, vi landet på beina etter oljeprisfallet i 2014 og 2015, og vi har sørget for gode foreldrepermisjonsordninger for alle.

Partssamarbeidet og fagbevegelsen har stått sentralt.

«Det som er en logisk løsning for LO, er det ikke alltid for Akademikerne.»

Innimellom kan man få inntrykk av at fagbevegelsen er LO, både i retorikk og i faktisk politikk fra dagens regjering. Slik er det ikke, vi er åtte hovedorganisasjoner i norsk arbeidsliv, fire på hver side av bordet. Dette er organisasjoner som representerer ulike grupper, med til dels ulike perspektiver og ståsteder. Til sammen representerer vi bredden og helheten.

Det som er en logisk løsning for LO, er det ikke alltid for Akademikerne. Alle må med for å få de gode løsningene.

Kompetansereform og forskningspolitikk

Eksemplene på verdien av bred involvering er mange.

Kompetanseutvikling gjennom karrieren er sentralt for at vi skal lykkes med omstillingen. De som skal få oss gjennom det grønne skiftet er i hovedsak de som allerede er i arbeidslivet i dag. Det er ingen tvil om at det er avgjørende at ingen faller utenfor arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

Men: Vi er også helt avhengig av å løfte dem med lengst utdanning. Vi trenger oppdatert spisskompetanse for å løse klimakrisen. Dette opplever vi at ikke alle synes er like viktig. Når regjeringen nå går i gang med sin kompetansereform, er de nødt til også å lytte til disse perspektivene.

Et annet aktuelt eksempel er regjeringens strategi for forskning i næringslivet. Strategien har som mål å doble næringslivets forskningsinnsats innen 2030. Her har Akademikerne er en helt naturlig plass, og vi har nå heldigvis fått plass i referansegruppen for arbeidet. Slik var det ikke i utgangspunktet. 

Trenger hele laget

Vi trenger alle stemmene og alle de gode ideene fra hele felleskapet. Vi i Akademikerne og våre medlemsforeninger vil gjerne bidra med vår kompetanse og våre vinklinger inn mot det grønne skiftet.

Det som har drevet Norge fremover, er at fagområder har klart å samarbeide. Vi står nå foran en enorm klimakrise. Da er det viktig at alle høres og trekker i samme retning.