Nyheter

Opptatt av at lektorene ikke glemmes i nytt etter- og videreutdanningssystem

– Lektorene med mastergrad trenger også kompetansepåfyll i løpet av karrieren, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Opptatt av at lektorene ikke glemmes i nytt etter- og videreutdanningssystem
02. mars, 2023 – Oppdatert 02. mars, 2023

28. februar leverte Akademikerne innspill til etter- og videreutdanningsutvalget for barnehage og skole.

Akademikernes hovedbudskap til utredningen er at det viktig å sikre at eventuelle endringer i systemet for etter- og videreutdanning også ivaretar de som allerede har en mastergrad. Både forskning og undersøkelser gjort av Akademikernes medlemsforeninger viser at lektorer blir nedprioritert av skoleeier når de skal fordele midler til både etter- og videreutdanning. 

Utvalget foreslår å slå sammen flere av ordningene for etter- og videreutdanning til en stor pott for skoleutvikling. 

– Dette er vi kritiske til fordi vi er redd det både vil medføre en ytterligere nedprioritering av de med mastergrad, og fordi fokuset på skoleutvikling kan føre til at skoeleier bestemmer hva lærere og lektorer skal få av etter- og videreutdanningstilbud. Vi er redd lærernes ønsker og behov ikke vil bli hørt i en slik ordning, sier Lyngsnes Randeberg

Positive til kollegaveiledning

Utvalget forslår også at det innføres et introduksjonsår for nyutdannede lærere, der vil de få veiledning og oppfølging av en kollega. 

– Dette er både bra og nyttig for den nyansatte læreren og for de andre ansatte. Her er vi opptatt av at det stilles krav til kompetanse innen veileder for den som veileder, sier Lyngnes Randeberg. 

Videre foreslår utvalget å innføre karriereveier som en del av videreutdanningstilbudet. Disse er Akademikerne positive til og mener de kan gi mange spennende muligheter for kompetanseutvikling. 

Utvalget ble nedsatt i september 2021 og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen.

Utredningen og høringen skal være et grunnlag for departementets videre arbeid med å vurdere innretningen av et fremtidig system for etter- og videreutdanning. Dette systemet skal etter planen skal være på plass i 2025 og vil erstatte Kompetanse for kvalitet som ble innført i 2009 og revidert i 2016. 

Les Akademikernes innspill her.