Nyheter

Nytt tiltak skal gi utslippskutt og konkurranseevne

Klimapartnerskap skal bidra til samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet som kutter klimagassutslipp, effektiviserer energi- og ressursbruken og gir sirkulære løsninger i næringslivet.

Nytt tiltak skal gi utslippskutt og konkurranseevne
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre signerer intensjonsavtalen om klimapartnerskap.
23. januar, 2023 – Oppdatert 26. januar, 2023

- Vi hører ofte at næringslivet er klare til omstillingen og etterspør strengere krav. Klimapartnerskap skal gi innsikt i hvordan virkemidler som avgifter, regelverk og offentlige anskaffelser og støtte til FOU fungerer. Dersom vi får presise virkemidler kan det gi raskere omstilling og styrke norsk konkurranseevne, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Klimapartnerskap er avtaler mellom staten og ulike bransjer. Avtalene skal definere ambisjoner for utslippskutt av klimagasser, beskrive tiltak som planlegges, forutsetninger for gjennomføring, fordelingsmessige effekter av tiltakene og hvordan det kan legges til rette for en rettferdig omstilling. Akademikerne og de andre partene i arbeidslivet har i dag signert intensjonsavtalen som baner vei for bransjevise klimapartnerskap. 

- Det er bra at næringslivet vil identifisere og forankre hvilke kutt som må gjøres. Europa etterspør i økende grad bærekraftige løsninger og produkter, og jeg tror partnerskapene kan bidra til både konkurranseevne i norsk næringsliv og økt eksport, sier Randeberg. 

Klimapartnerskapsavtaler skal i tiden fremover inngås mellom sektordepartement, Klima- og miljødepartementet og inviterte organisasjoner fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Disse velges ut av det ansvarlige sektordepartementet og Klima- og miljødepartementet etter innspill fra partene i arbeidslivet.

Partene til intensjonsavtalen som ble signert i dag, er staten v/klima- og miljøministeren og næringsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene Akademikerne, LO, YS, og Unio.