Nyheter

Nye AFP-regler i offentlig sektor må gi forutsigbarhet

Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden står samlet og krever at nye regler for avtalefestet pensjon i det offentlige må være klare og konkrete slik at det ikke oppstår tvil om hva reglene innebærer.

Nye AFP-regler i offentlig sektor må gi forutsigbarhet
Akademikerne har sammen med Unio, YS og LO, levert høringssvar på Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til regelverk for AFP i offentlig sektor.
22. februar, 2023 – Oppdatert 23. februar, 2023

Akademikerne har sammen med Unio, YS og LO, levert høringssvar på Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til regelverk for AFP i offentlig sektor.

Det er behov for nytt regelverket etter at partene inngikk avtale om ny offentlig tjenestepensjon i mars 2018. Forslaget til nytt regelverk ble sendt ut på høring i november i fjor. 

Hovedorganisasjonene har flere kritiske merknader til høringsforslaget, og forutsetter at departementet tar hensyn til tilbakemeldingene fra en samlet arbeidstakerside. 

En av de viktigste utfordringene som må løses, er å sikre at arbeidstakerne ikke mister opptjente rettigheter ved skifte av jobb. Det er en grunnleggende forutsetning i pensjonsavtalen. Samtidig må man sikre mobiliteten mellom offentlig og privat sektor, slik at en ansatt får med seg AFP-rettigheter ved jobbskifte mellom sektorene. 

Hovedorganisasjonene mener også at det er viktig at regelverket er forutsigbart for arbeidstakerne. De peker på at det må være klart og konkret slik at det ikke oppstår tvil om hva reglene innebærer. Det inkluderer at regelverket må være tydelig på hva som gjør at man kan tape AFP.