Nyheter

Ny undersøkelse: Habilitetsskandalene påvirker velgerne

Én av tre høyt utdannede svarer at den siste tidens habilitetssaker vil få innvirkning på hva de vil stemme ved valget.
Ny undersøkelse: Habilitetsskandalene påvirker velgerne
08. september, 2023 – Oppdatert 09. september, 2023

Resultatene fra undersøkelsen til Respons Analyse ble først publisert hos Khrono.

Blant dem som sier de har blitt påvirket av sakene, svarer ti prosent at de vil skifte parti, og 22 prosent at de kanskje vil skifte parti. 12 prosent svarer at de ikke vet. Det viser en ny undesøkelse Respons Analyse har utført blant høyt utdannede på vegne av Akademikerne i august. 

– Det er bare litt over halvparten som føler seg sikre på at det ikke vil påvirke deres stemme. Det er med andre ord ganske mange som lar seg påvirke, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne. 

Ap får 18 prosent oppslutning i undersøkelsen. I Respons Analyses VG-partibarometer fra august får partiet 20,9 prosent i befolkningen generelt. 

Blant dem som oppgir at de har stemt Ap ved tidligere valg, men ikke vil stemme på dem nå, svarer 22 prosent at habilitetssakene er blant de viktigste årsakene. Enda flere oppgir at de ikke opplever Ap som styringsparti, at de er misfornøyde med skattepolitikken og interne konflikter. 

– Samtidig ser vi at Ap gjør det noen prosentpoeng bedre blant høyt utdannede nå enn målingen vi gjorde i januar. På både arbeidslivfeltet og i velferdspolitikken skårer Aps politikk høyt i undersøkelsen, sier Randeberg.

Høyre klart største parti

Høyre får en oppslutning på 26,6 prosent, som ligger på nivå med tall fra januar i år. De er nesten jevnstore på VGs partibarometer der Høyre får 27 prosent oppslutning. 

– Høyt utdannede mener at Høyre har den beste skole- og utdanningspolitikken. Dette er blant de viktigste sakene for denne gruppen. Et flertall mener også at Høyre har den beste forskningspolitikken, helsepolitikken og arbeidsplass- og næringspolitikken, sier Randeberg. 

Tredje største parti blant høyt utdannede er SV, med 12,5 prosent. MDG gjør det langt dårligere på denne målingen enn tidligere, selv om de fortsatt gjør det bedre blant høyt utdannede enn i befolkningen generelt.

Fra 2019 til i dag har de hatt en nedgang fra 19,5 prosent til 9,8 prosent. FrP gjør et lite hopp på denne målingen, opp til 5,3 prosent som er høyere enn vi vanligvis ser blant høyt utdannede. 

Rødt får en oppslutning på 6,2 prosent, og Krf 3,2 prosent. Kun 2,8 prosent svarer at de vil stemme på Senterpartiet, og er dermed det minst populære partiet i denne velgergruppen. 

Klima og miljø viktigst

I undersøkelsen har Akademikerne bedt respondentene oppgi hvilke saker som er viktigst for dem når de skal stemme ved høstens kommunevalg. Den desidert viktigste saken er klima og miljø. 38 prosent oppgir dette som én av de tre viktigste sakene. På andreplass kommer utdannings- og skolepolitikk med 35 prosent, etterfulgt av by- og samfunnsutvikling med 31 prosent, og helsepolitikk med 25 prosent. 

– Blant høyt utdannede ser vi at klima og miljø er den viktigste saken. Vi ser også at utdanning og skole har blitt enda viktigere for denne velgergruppen enn tidligere – opp seks prosentpoeng bare fra januar, sier Randeberg.

Dersom høyt utdannede hadde fått bestemme ville kommunevalgstemmene vært fordelt slik på de ulike partiene. 

Periode for undersøkelsen er 15. august til 25. august 2023. Antall respondenter er 1085, og er personer med minimum mastergrad som høyeste fullførte utdanning. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Akademikerne.