Nyheter

Nå starter de lokale forhandlingene i Samfunnsbedriftene

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i de sentrale forhandlingene.

Nå starter de lokale forhandlingene i Samfunnsbedriftene
Foto: Tekna
10. mai, 2023 – Oppdatert 10. mai, 2023

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomi. Akademikernes medlemmer forhandler sin lønn kollektivt og lokalt, og disse forhandlingene starter opp nå etter at de sentrale forhandlingene er ferdige.

– Vi har en forventing om reelle lokale forhandlinger og at arbeidsgiver bruker oppgjøret til å vise at de verdsetter kompetanse og ivaretar fagmiljøene de trenger for å løse oppdragene sine, sier Sonia Monfort Roedelé som forhandler for Akademikerne kommune. 

Tariffområdet består av kommunale og interkommunale selskaper som løser samfunnsoppgaver innen blant annet helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel. Mange av Akademikernes medlemmer har samfunnskritiske funksjoner.

– Etter å ha opplevd reallønnsnedgang de siste årene, er det store forventninger om reallønnsvekst blant våre medlemmer, sier Roedelé.

Det er den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, konkurransesituasjon og fremtidsutsikter som danner grunnlaget for lønnsforhandlingene. 

For grupper uten akademisk utdanning ble rammen på linje med resultatet i offentlig sektor for øvrig.

Protokoll