23. november, 2023 – Oppdatert 24. november, 2023


Akademikeravtalen er en avtale som foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss er en del av. I juni ble det kjent at Akademikerne Pluss bytter samarbeidsbank fra Danske Bank til Handelsbanken.

For mer informasjon om den nye bankavtalen, ta kontakt med din medlemsforening.

Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2024

Mer informasjon om den nye bankavtalen fra og med 2024 finner du på nettsiden til din medlemsforening:

Arkitektenes fagforbund

Legeforeningen

Lektorlaget

Naturviterne

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Psykologforeningen

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Tannlegeforeningen

Veterinærforeningen