Nyheter

Akademikerne Pluss går fra Danske Bank til Handelsbanken

Akademikerne Pluss har etter en lang prosess med sonderinger, anbud og forhandlinger valgt Handelsbanken som fremtidig bankpartner. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2024 og omfatter 105.000 fagforeningsmedlemmer.
Akademikerne Pluss går fra Danske Bank til Handelsbanken
Christian Dahl (f.v.) i Handelsbanken, Arild Andersen i Handelsbanken og Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss.
14. juni, 2023 – Oppdatert 23. juni, 2023

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening (KOL) bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.

Handelsbanken inn

Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud mht. pris og kundeservice. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 

Hva skjer nå?

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft.