Nyheter

Akademikerne er største hovedsammenslutning i staten

Akademikerne går forbi LO, og forhandler nå for i overkant av 42 000 ansatte i statlig sektor.

Akademikerne er største hovedsammenslutning i staten
– Jeg er stolt og veldig glad for at Akademikerne vokser som vi gjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.
07. mars, 2023 – Oppdatert 31. mars, 2023

Akademikerne forhandler totalt for 42 539 medlemmer. LO er nest størst med 39 594 medlemmer. Unio har 34 591 medlemmer i staten, og YS 21 100.

– Jeg er stolt og veldig glad for at Akademikerne vokser som vi gjør. Det blir stadig flere høyt utdannede i staten, og vi jobber hardt for at de skal velge oss. Vi kommer til å bruke vår posisjon til å jobbe frem enda bedre vilkår for våre medlemmer, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat. 

Medlemstallene er rapportert inn av organisasjonene til SSB, som har koblet tallene opp mot registrerte ansatte i staten. I år er første året alle organisasjonene rapporterer på denne måten. 

Lokale forhandlinger

I staten forhandler Akademikerne for sine 13 medlemsforeninger, og i tillegg for de to samarbeidsforeningene NITO og Farmaceutene. 

Akademikerne fikk i 2016 en egen avtale i staten, hvor lønnsdannelsen skjer gjennom til lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. Ved tariffoppgjøret i fjor vår gikk også Unio over på denne avtalen. Sammen utgjør Akademikernes og Unios medlemmer over 77 000 ansatte, som betyr at dette er den klart største avtalen i staten. 

– Lokale forhandlinger gir de ulike virksomhetene mulighet til å bruke lønn aktivt for å beholde og rekruttere ansatte. Virksomhetene i staten er forskjellige og har ulike utfordringer – derfor er det viktig at lønnsforhandlingene skjer lokalt. Dette systemet skiller oss fra LO og YS, og treffer høyt utdannede, sier Tønnessen Nordli.