Nyheter

Lær mer om sosiale rettigheter for næringsdrivende

Hva slags rettigheter har du som selvstendig næringsdrivende? Her kan du se webinaret med advokat Gorm Are Grammeltvedt, der han forklarer og gir tips om hva man bør være oppmerksom på når man skal være sin egen sjef.

Lær mer om sosiale rettigheter for næringsdrivende
Gorm Are Grammeltvedt er advokat med bred erfaring innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett og forvaltningsrett.
15. februar, 2022 – Oppdatert 15. februar, 2022

Webinaret ble sendt mandag 14.februar, men kan sees i opptak her.

Følgende temaer blir behandlet:

  • Hva det er viktig å være oppmerksom på når man etablerer seg som selvstendig næringsdrivende
  • Hvilke regler som gjelder for rett til sosiale rettigheter som sykepenger, yrkesskadetrygd, dagpenger og pensjon
  • Hvordan organisasjonsformen påvirker næringsdrivendes sosiale rettigheter

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett og forvaltningsrett. Grammeltvedt har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.