Vil ikke lenger jobbe gratis for staten

Mer enn 10 000 statsansatte jobber gratis. Nå krever Akademikerne at staten endrer praksis.
Vil ikke lenger jobbe gratis for staten
- Mange statsansatte opplever å jobbe gratis fordi arbeidsgiver sletter fleksitiden de har opparbeidet, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli
04. oktober, 2022 – Oppdatert 04. oktober, 2022

- Mange statsansatte opplever å jobbe gratis fordi arbeidsgiver sletter fleksitiden de har opparbeidet. Derfor sier vi opp fleksitidsavtalen og krever at avtalen reforhandles, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Fleksitidsavtalen i staten gir arbeidstakerne mulighet til fleksibel start og avslutning på arbeidsdagen. Avtalen legger opp til at arbeidstaker kan opparbeide seg plusstid og at denne tiden kan avspaseres. Men over en gitt periode skal fleksitidskontoen gå i null og maksimalt 50 timer kan overføres fra en periode til neste. 

Fleksitidsavtalen er populær blant både arbeidsgivere og arbeidstakere i staten viser en Fafo-rapport fra 2020. Unntaket er stryking av fleksitid. Rapporten viser at seks prosent – mer enn 10 000 statsansatte — i 2019 hadde mer enn 50 timer ekstratid som måtte strykes uten kompensasjon eller mulighet til å avspasere. 

- Arbeidsgiver har ansvar for å legge en plan for arbeidstakere som har behov for avspasering før perioden utløper og timer strykes. Mange arbeidsgivere tar ikke dette ansvaret og vi ser ikke at praksisen er endret siden Fafo-rapporten ble laget. Det er viktig at en reforhandlet avtale bidrar til at arbeidstakere ikke mister avspaseringstimer, sier Nordli. 

Reforhandling vil finne sted i november/​desember i år. Dagens avtale løper inntil en ny avtale trer i kraft.