Nyheter

Utvalg må vurdere praktiseringen av frontfagsmodellen

Dersom regjeringen setter ned et nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen i sammenheng med finans- og pengepolitikken må man ha et bredt perspektiv. Da er det nødvendig å se på hvordan frontfagsmodellen brukes i praksis, mener Akademikerne, YS og Unio.

Utvalg må vurdere praktiseringen av frontfagsmodellen
Fv. Ragnhild Lied (UNIO), Lise Lyngsnes Randeberg (Akademikerne) og Hans-Erik Skjæggerud (YS). Foto: Liv Hilde Hansen/​YS
14. november, 2022 – Oppdatert 23. november, 2022

De tre hovedorganisasjonen sendte denne oppfordringen i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre nylig.

– Akademikerne slutter opp om frontfagsmodellen, men den må praktiseres i tråd med den enigheten partene og myndighetene har etablert. Akademikerne og andre hovedorganisasjoner har lenge pekt på at den rigide praktiseringen av modellen i offentlig sektor ikke stemmer overens med forutsetningene. Det skal være en norm over tid, ikke en fasit, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Oppfordringen ble sendt etter at LO og NHO ba regjeringen opprette et partssammensatt utvalg som skal se på samspillet mellom de ulike delene av den økonomiske politikken — pengepolitikken, finanspolitikken og inntektspolitikken. 

Det er ti år siden Stoltenberg-regjeringen utnevnte et liknende utvalg — Holden III-utvalget som så på lønnsdannelsen og norsk økonomi. 

YS, Unio og Akademikerne er enige i at dagens krevende økonomiske situasjon stiller den økonomiske politikken overfor noen vanskelige avveininger, og at dette kan gi grunnlag for et nytt utvalg. 

De tre hovedorganisasjonene understreker at dersom det settes ned et nytt utvalg, må det inkludere alle partene i arbeidslivet.

– Vi mener det er naturlig at etableringen av et nytt utvalg og mandatet for dette forankres i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Jeg forventer at også finansministeren vil møte partene på denne trepartsarenaen, sier Randeberg. 

ALPR er et samarbeidsforum mellom myndighetene og partene i arbeidslivet som skal romme dialog om felles utfordringer og tiltak.