Nyheter

Trygdeoppgjøret: — Det er beklagelig at pensjonistene ikke kompenseres fullt ut i år

Årets trygdeoppgjør ble gjennomført med ny regulering. Det gjøres nå med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten for 2022.

Trygdeoppgjøret: -- Det er beklagelig at pensjonistene ikke kompenseres fullt ut i år
– Det er beklagelig at pensjonistene ikke kompenseres fullt ut i år. Vi mener det er riktig at nye ordinære regler benyttes fullt ut i 2022 og at det derfor også burde vært justert for avviket i prisvekst fra 2021, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.
19. mai, 2022 – Oppdatert 19. mai, 2022

Onsdag ble det klart at regjeringen vil øke de løpende alderspensjonene med 3,53 prosent per 1. mai. Det vil si 4,12 prosent årlig.

Akademikerne leverte felles krav med de øvrige hovedorganisasjonene, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge foran årets trygdeoppgjør. Kravet var at det i forbindelse med reguleringene også må justeres for avviket mellom anslått og faktisk prisvekst i 2021, i tillegg til avvik på lønnsveksten. 

– Det er beklagelig at pensjonistene ikke kompenseres fullt ut i år. Vi mener det er riktig at nye ordinære regler benyttes fullt ut i 2022 og at det derfor også burde vært justert for avviket i prisvekst fra 2021, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Et overgangsår

Stortinget har vedtatt nye regler for regulering av alderspensjon under utbetaling. Neste år vil pensjonistene derfor få justert pensjonen sin fullt ut etter de nye reglene, slik at det reguleres for gjennomsnitt av lønns- og prisvekst inneværende år, og også justeres for avvik i prisvekst og lønnsvekst året før.