Nyheter

Studiebarometeret: — Viktig å komme i gang med fysisk undervisning

– Resultatene fra årets undersøkelse viser hvor viktig det er for studentene å ha fysisk undervisning, og å kunne være sosiale. Vi er glade for at studentene nå kan vende tilbake til campus, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg

Studiebarometeret: - Viktig å komme i gang med fysisk undervisning
Foto: Thomas Eckhoff
09. februar, 2022 – Oppdatert 09. februar, 2022

Årets undersøkelse viser at koronarestriksjonene har påvirket studentenes opplevelse av det faglige og sosiale læringsmiljøet. Flere var misfornøyde enn de var i 2019 og tidligere år. En tredjedel av studentene svarte at de ikke opplevde å være godt integrert i et sosialt studentmiljø. 60 prosent opplever at undervisningen har vært av dårligere kvalitet enn de har forventet. 

Studiebarometeret gjennomføres hvert år av NOKUT på vegne av Kunnskapsdepartementet. Rundt 30 000 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler har svart på årets undersøkelse. I tillegg til spørsmål som alltid er med i undersøkelsen, har studentene også fått spørsmål om hvordan koronasituasjonen og nettundervisningen har påvirket studielivet.

Noen hovedfunn:

  • 10 prosent av studentene har ikke hatt egnede steder å jobbe med studiene hjemme og 20 prosent opplevde å ikke ha god tilgang på lesesal.
  • Kvaliteten på nettundervisningen oppleves som dårligere. Rundt 65 prosent har hatt over halvparten av undervisningen digitalt. 
  • En god del studenter har deltatt mindre i undervisningen og 60 prosent opplever at undervisningen har vært av dårligere kvalitet enn de har forventet. 
  • Over 60 prosent sier at nettundervisningen har vært mindre motiverende
  • Over 30 prosent av studentene svarte at de ikke opplevde å være godt integrert i et sosialt studentmiljø

Nettundervisning

Studentene opplever at nettundervisningen under koronapandemien har hatt en negativ effekt på utdanningskvaliteten. Opp mot 60 prosent av studentene mener at kvaliteten på utdanningen ikke er like god som den ville vært med fysisk undervisning. Omtrent like mange mener den digitale undervisningen var mindre motiverende enn fysisk undervisning.

– Vi er bekymret for at pandemien har ført til så dårlig læringsutbytte for mange studenter at de kan få problemer senere i studiet, sier Randeberg. 

Nesten to av tre sa at nettundervisning var mindre motiverende enn fysisk undervisning. 

En vedvarende trend viser også at studentene opplever at de får for lite tilbakemeldinger og veiledning fra faglig ansatte. En tredjedel sier de ikke er tilfredse med antall tilbakemeldinger. 

– Dette er det området studentene er minst fornøyde med. Tilbakemelding på arbeidet man leverer inn er viktig for studentenes faglige utvikling. Her er det et forbedringspotensial, sier Randeberg. 

Studentene ønsker å komme tilbake til campus

Som i fjor viser undersøkelsen at mange studenter ikke har egnet sted å jobbe med studier hjemme. Dette resultatet er likevel noe bedre enn i fjor. Det kan være fordi campus i større grad har vært åpent for studentene. 

Undersøkelsen viser også at studentene har brukt mer tid på egenstudier og mindre tid på organiserte læringsaktiviteter som kollokvier og gruppeundervisning. 

Ikke bare negativt 

Norske studenter er likevel generelt fornøyde med studieprogrammet de går på. Rundt 60 prosent av studentene er fornøyde med kvaliteten på undervisningen. Litt over halvparten av studentene oppgir også at bruken av digitale verktøy fungerer godt. 

– På tross av pandemien er det også mange gode tilbakemeldinger. Nettundervisning har ført til et digitalt løft som vil ha positive følger. Og det er fint å se at studentene stort sett er fornøyde med studiet sitt og mener institusjonene har gjort en god jobb, sier Randeberg.