Nyheter

Støtter pilotenes kamp for et ryddig arbeidsliv

- Akademikerne støtter SAS-pilotenes streik. Vi ser med bekymring på at virksomheter organiserer seg bort fra arbeidsvilkår som partene er blitt enige om gjennom forhandlinger, sier konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

Støtter pilotenes kamp for et ryddig arbeidsliv
- Akademikerne støtter SAS-pilotenes streik. Vi ser med bekymring på at virksomheter organiserer seg bort fra arbeidsvilkår som partene er blitt enige om gjennom forhandlinger, sier Lise Lyngsnes Randeberg.
06. juli, 2022 – Oppdatert 07. juli, 2022

Randeberg som tar forbehold om at hun kun kjenner saken utenfra og ikke har detaljert kunnskap om forhandlingene som har skjedd bak lukkede dører hos Riksmekler.

- Det gode og produktive norske arbeidslivet er basert på god dialog og tillit mellom partene i arbeidslivet. Vi har over tid sett at virksomheter oppretter nye datterselskaper for å omgå arbeidsgiveransvar. Dersom arbeidsgivere ensidig omgår fremforhandlede rettigheter gjennom omorganisering av virksomheten rokker dette ved samarbeidet og tilliten vi har etablert i arbeidslivet, sier hun. 

Randeberg viser til at Fougnerutvalget også tar til orde for å stramme inn på bedriftenes muligheter til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Akademikerne støtter en slik innstramming. Forslagene fra Fougnerutvalget er nå til behandling.