Nyheter

– Stor avstand mellom partene

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

-- Stor avstand mellom partene
Kari Tønnessen Nordli er leder i Akademikerne stat. Fredag ble det brudd i forhandlingene med staten. Foto: Thomas Eckhoff/​Akademikerne
29. april, 2022 – Oppdatert 09. mai, 2022

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat. Oppgjøret blir nå gjenstand for mekling hos Riksmekleren. 

– Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt. Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun. 

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier hun videre. 

– Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene, til tross for at avstanden har vært stor. 

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Meklingen starter 2. mai og fristen for å komme til enighet er kl. 24 natt til 24. mai.