Nyheter

Webinar: Personvern og GDPR for næringsdrivende og små selskaper

Det er mye snakk om personvern og GDPR, men hva betyr det egentlig og hva innebærer det for din virksomhet? Se opptaket av webinaret der advokat Jan Sandtrø forklarer.

Webinar: Personvern og GDPR for næringsdrivende og små selskaper
18. januar, 2022 – Oppdatert 20. januar, 2022

Formålet med webinaret er å gi deltakerne en oversikt over GDPR med krav og ansvar som følger av regelverket. Dette er temaene:

  • Grunnleggende begreper i GDPR (general data protection regulation)
  • Plikter overfor de som personopplysninger gjelder
  • Krav til informasjon og varsling til Datatilsynet ved brudd på regelverket
  • Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS og bruk av skytjenester
  • Generelt om hvordan overholde regelverket
  • Oversikt over rettsutviklingen og myndighetenes praksis.

Om kursholderen

Jan Sandtrø har vært advokat i flere advokatfirmaer, og han har vært juridisk direktør i EVRY. Han er nå selvstendig advokat i eget firma der han arbeider med GDPR, personvern og teknologirett. Han er en mye benyttet foredragsholder.

SE OGSÅ: