Nyheter

– Offentlig sektor må kunne konkurrere om de beste

Regjeringen tar grep for å få ned den unødvendige konsulentbruken i staten. Bedre vilkår for de ansatte er avgjørende for å lykkes med å bygge opp kompetansen in house, understreket akademikerleder Lise Lyngsnes Randeberg i møte med kommunalminister Bjørn Arild Gram mandag.

-- Offentlig sektor må kunne konkurrere om de beste
- Det er viktig å satse langt mer på å bygge opp egne ansatte – både å rekruttere og å beholde den kompetansen staten trenger, sa Lise Lyngsnes Randeberg i møtet med kommunalministeren. Foto: Thomas Eckhoff
11. januar, 2022 – Oppdatert 11. januar, 2022

Mandag møtte konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Temaet for møtet var hvordan stat og kommune skal sikre seg høy og riktig kompetanse i årene som kommer.

– For at offentlig sektor skal være konkurransedyktig må den kunne konkurrere om den beste arbeidskraften både når det gjelder lønnsnivå og muligheten til å tilby interessante arbeidsoppgaver, sa Lise Lyngsnes Randeberg i møtet. 

Konsulentbruk og lokale forhandlinger

I forrige uke ble det kjent at regjeringen krever at statlige virksomheter reduserer i sin konsulentbruk. Akademikerne er enige med regjeringen om å kutte i unødvendig konsulentbruk – samtidig som noe konsulentbruk er helt nødvendig. 

– Konsulenter skal ikke brukes til ordinære driftsoppgaver. Det er viktig å satse langt mer på å bygge opp egne ansatte – både å rekruttere og å beholde den kompetansen staten trenger, sa Lyngsnes Randeberg.

For å lykkes med dette må den enkelte statlige virksomhet kunne bruke lønn for å sikre seg ansatte – der det er reelle lønnsforhandlinger på de ulike arbeidsplassene. Akademikerne har et eget lønnssystem i staten, der lønnen nettopp forhandles lokalt. 

– Her får virksomhetene mulighet til å bruke lønnsforhandlingene målrettet for å beholde og rekruttere ansatte i tråd med deres behov.

Tillitsreform og kompetanse i distriktene 

Den varslede tillitsreformen i offentlig sektor var også tema for møtet:

– Nøkkelen for en vellykket reform er et godt partssamarbeid. De tillitsvalgte og ansatte må involveres mer i innovasjonsprosesser og utvikling av tjenestene, sa Akademikerne-lederen. 

Akademikerne tok også opp hva som skal til for å sikre gode offentlige tjenester i hele landet. En ny rapport fra Menon om mobilitet blant høyt utdannede utført på vegne av Akademikerne bekrefter at distriktene opplever utfordringer med å tiltrekke seg og beholde akademisk kompetanse. 

– Rapporten viser at for akademikere er gode fagmiljøer, gode arbeidsvilkår og mulighet for utfordrende og interessante arbeidsoppgaver viktig i valg av jobb. I tillegg viser rapporten tydelig at lønn er helt sentralt for at man skal være villig til å flytte på seg for en jobb, sa Lyngsnes Randeberg.