Nyheter

Nyoppnevnt tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt ny tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven. Etter innstilling fra Akademikerne er advokat Jan Eikeland oppnevnt som fast medlem i nemnda.

Nyoppnevnt tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven
Nytt medlem i tvisteløsningsnemnda, Jan Eikeland.
04. november, 2022 – Oppdatert 04. november, 2022

Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler tvister etter arbeidsmiljøloven innenfor saksområdene permisjoner, fleksibel arbeidstid, fortrinnsrett, fritak fra nattarbeid, bedriftsdemokrati og stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Eikeland jobber til daglig som jurist i Den norske legeforening. 

Nemndssammensetningen av Tvisteløsningsnemnda for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2025 er som følger:

  • Leder: Advokat Anne Marie Due 
  • Nestleder: Advokat Steffen G. Rogstad 

Faste medlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene: 

  • Advokat Silje Hassellund Solberg (LO)
  • Advokat Ingrid Tordis Enoksen (Unio) (ny)
  • Advokat Jan Eikeland (Akademikerne) (ny)
  • Advokat Silje Stadheim Almestrand (NHO)
  • Advokat Andreas Dag Nilsen (KS) (ny)
  • Advokat Marte Solberg (Virke) (ny)

Varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene: 

  • Advokat Mona Mjøen McKiernan (Spekter)
  • Advokat Vetle Wetlesen Rasmussen (YS)