Nyheter

- Nok en grunn til at studiestøtten må opp

– Det er bra Stortinget styrker krisepakken til studentene. Det grunnleggende problemet er uløst. Studiestøtten er ikke til å leve av, sier Lise Lyngsnes Randeberg konstituert leder i Akademikerne.

- Nok en grunn til at studiestøtten må opp
- Det grunnleggende problemet er uløst. Studiestøtten er ikke til å leve av, sier Lise Lyngsnes Randeberg.
25. januar, 2022 – Oppdatert 25. januar, 2022

De høye strømprisene sammen med bortfallet av mange typiske studentjobber innen handel og service setter mange studenter i en økonomisk skvis som rammer skjevt sosialt. Stortinget har nå besluttet å vedta en krisepakke for studenter. Studenter med strømutgifter våren 2022 vil kunne søke om ekstra stipend for å dekke utgiftene. Samtidig legges det opp til 20 millioner kroner mer til samskipnadene for å styrke det psykiske helsetilbud til studentene.

–Stortinget bedrer strømstøtten til studentene. Det er bra, men dette løser ikke situasjonen for studenter som er permitterte eller står uten deltidsjobb, sier Randeberg.

Randeberg mener Stortinget burde gitt anledning til å søke om økt studiestøtte med bakgrunn i den vanskelige situasjonen under koronapandemien med permitteringer og oppsigelser. 

- Ikke alle kan få hjelp hjemmefra til å betale husleien. Det er få steder du kan leve på 10 500 kroner i måneden, og mange studenter avhengige av deltidsjobb for å få hverdagen til å gå rundt. Med en studiestøtte det går an å leve av vil ikke studenter være avhengige av deltidsjobb eller bli rammet av arbeidsmarkedskonjunkturer på samme måte, sier hun. 

Akademikerne mener studiestøtten må heves til og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet Folketrygden. — Økt studiestøtte betyr at de vil kunne de konsentrere seg om studiene heller enn å bekymre seg for neste regning, avslutter Randeberg.