Nyheter

- Naturavtalen setter viktig tidsfrist

- Vi er avhengig av naturen for rent vann, mat, nye legemidler, lagring av karbon og vern mot klimaendringer. Det at verdens ledere er blitt enige om å reversere tap av natur og har tidfestet målet er oppløftende, sier leder av Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

- Naturavtalen setter viktig tidsfrist
Tap av natur en stor utfordring, mener Lise Lyngsnes Randeberg.
20. desember, 2022 – Oppdatert 20. desember, 2022

Naturavtalen — det globale politiske rammeverket for bevaring, bærekraftig bruk av naturen og genressurser — skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Avtalen som ble vedtatt i går innebærer at minst 30 prosent av land og hav skal bevares innen 2030.

- Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringene, men har ikke fått samme oppmerksomhet. Jeg tror den nye naturavtalen vil endre på dette og bli målestokken for hvordan vi forvalter natur og areal, også her hjemme, sier Randeberg.

Ifølge Naturpanelet kan viktige økosystemer kollapse og en millioner arter stå i fare for å dø ut. Endret arealbruk er en av de viktigste årsakene til tap av natur på landjorda og i havet, men også overbeskatning, forurensning og klimaendringer bidrar til å sette naturen under press.

Naturavtalen ble vedtatt av alle de 193 landene som deltok under forhandlingene i Montreal. Forhandlingene har pågått siden 2018.