Nyheter

Se vår inntektspolitiske konferanse

Akademikernes årlige inntektspolitiske konferanse gikk av stabelen 10. februar. Se den her.
Se vår inntektspolitiske konferanse
Paneldebatt om hvordan sikre frontfagets legitimitet. Fra venstre: Trude Tinnlund, LO-sekretær, Stein Lier Hansen, adm. direktør Norsk Industri/​NHO, Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS og Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder Akademikerne. Foto: Akademikerne
07. februar, 2022 – Oppdatert 11. februar, 2022

På årets konferanse vier vi frontfaget stor plass. Oppslutningen om modellen er fortsatt sterk – men den vekker i økende grad debatt og frustrasjon i offentlig sektor. 

Tvangstrøye, diktat og sviktende legitimitet er blant ordene som er blitt brukt i den offentlige debatten. Truer praktiseringen av frontfaget rekrutteringen til sykehusene, klasserommene og Nav-kontorene? Er det et problem når lønnsoppgjøret i privat sektor lander høyere enn frontfagsrammen? Og hva gjør vi for å sikre oppslutningen om frontfaget i årene fremover? 

Vi får også høre mer om den varslede tillitsreformen i offentlig sektor, der regjeringen har som mål å finne nye løsninger som innebærer mer tillit og involvering av de ansatte. 

Program:

Velkommen

Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder Akademikerne

Trygghet og tillit i fremtidens arbeidsliv


Mer tillit gir bedre tjenester – regjeringens tillitsreform

Gunn Karin Gjul, statssekretær Kommunal- og distriktsdepartementet

Frontfaget – rigide regneøvelser eller frie forhandlinger?


Frontfaget i et nøtteskall

Geir Axelsen, leder Teknisk beregningsutvalg og SSB-direktør

'Offentlige oppgjør iført tvangstrøye

Kari T. Nordli, forhandlingsleder Akademikerne stat

Tonje Leborg, forhandlingsleder Akademikerne kommune

Rune Frøyland, forhandlingsleder Akademikerne helse

Fra arbeidsgivers ståsted

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS 

Med privat sektors briller

Stein Lier Hansen, adm. direktør Norsk Industri/​NHO

Trude Tinnlund, LO-sekretær

Hvordan sikrer vi frontfagets legitimitet?

Samtale