Nyheter

Frykter Norge taper talenter og kompetanse

I møte med regjeringen var Akademikerne tydelig på at det er nå, i krevende økonomiske tider, vi bør satse på kunnskap og kompetanse, og at forskningskuttet regjeringen legger opp til vil ha store konsekvenser.

Frykter Norge taper talenter og kompetanse
– Vi stenger døren for verden, og skrur tiden tilbake. Kun de mest ressurssterke studentene vil ha mulighet til å studere i utlandet, sier Randeberg. Foto: NTB
07. oktober, 2022 – Oppdatert 10. oktober, 2022

Akademikerne og de andre partene i arbeidslivet møtte fredag i regjeringens kontaktutvalg, der statsbudsjettet var temaet. 

Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg uttrykte forståelse for at det må gjøres prioriteringer i budsjettet i krevende økonomiske tider. 

– Det er helt riktig å styrke forsvar, sikkerhet og beredskap. Men, viktig å også ha et langsiktig perspektiv i krisetider og investere i det vi vet gir fremtidig avkastning. Forskning og utdanning bidrar sterkt til å sikre vår velferd og fremtidig verdiskaping

Regjeringen ønsker å kutte nærmere 500 millioner kroner i forskning i tillegg til at det ikke legges opp til tildeling av midler til den frie forskningen, FRIPRO-midler, fra Forskningsrådet neste år. Det bekymrer konstituert leder Lise Lyngsnes Randeberg. 

– Dette rammer unge forskere på vei inn i forskningen og kan gjøre at vi mister mange talenter, sa Randeberg. Dette er forskningen som senere innovasjoner i tjenester og produkter bygger på. 

Bekymret for kompetansemiljøer

Akademikerne er også svært kritiske til at regjeringen vil redusere stipendet til norske studenter i utlandet og innføre skolepenger for studenter som kommer til Norge.

– Vi stenger døren for verden, og skrur tiden tilbake. Kun de mest ressurssterke studentene vil ha mulighet til å studere i utlandet. 

Regjeringens forslag til økt arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000 kroner skaper også bekymring. 

– Det vil åpenbart gjøre det dyrere å ansette og beholde høyt utdannet arbeidskraft. Da risikerer vi at oppgaver og kompetansemiljø flyttes ut av Norge, eller at viktige norske kompetansemiljø mister folk.

– Vi blir ikke vinnere i det globale kunnskapskappløp med denne linjen. Vil også kunne svekke kompetansemiljøer og fagområder som skal ta oss gjennom det grønne skiftet og sikre nødvendig beredskap og samfunnssikkerhet. 

Positive tiltak for inkludering

Randeberg brukte også anledningen til å rose regjeringen for å satse på tiltak som hindrer utenforskap og inkluderer unge under 30 år bedre. I dag står rundt 100 000 unge uten jobb eller studier. Det er kostbart både for dem og samfunnet. 

– Det er bra at regjeringens ungdomsgaranti kommer nå og at det er knyttet ressurser til for å få den gjennomført. Ungdomsgarantien vil forhåpentligvis gjøre at færre unge står utenfor, men her er det veldig viktig at regjeringen holder trykket oppe.

Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid ved hjelp av veiledning fra Nav.

Akademikerne er også fornøyde med at regjeringen vil gjøre forsøk med arbeidsorientert uføretrygd. Det gjør at det blir mer sannsynlig at flere vil kombinere arbeid og trygd.

– Det er positivt at regjeringen følger opp dette tiltaket fra sysselsettingsutvalget. 

Akademikerne er også tilfredse med at regjeringen foreslår skattefavorisert sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

Samtidig mener Akademikerne at det er viktig at de må ha lik mulighet som arbeidstakere til å spare til pensjon for inntekt over 7,1 G. I motsetning til ordinære arbeidsforhold, gis det ikke skattefordeler for frilansere og selvstendig næringsdrivende ved økt pensjonssparing for bruttoinntekt mellom 7,1G og 12G. Dette er ubegrunnede forskjeller, som bør rettes opp. Det er nødvendig for at systemet skal oppfattes rettferdig og for å gjøre det mer attraktivt å starte og drive egen virksomhet i Norge.