Nyheter

Fortsatt kjønnsdelt arbeidsliv: Kvinner jobber i offentlig sektor – menn i privat

Stadig flere av Akademikernes medlemmer går til privat sektor, men i 2022 er det fortsatt sånn at menn dominerer.

Fortsatt kjønnsdelt arbeidsliv: Kvinner jobber i offentlig sektor – menn i privat
– Vi står overfor store kompetansebehov både i privat og offentlig sektor. Da må alle arbeidsgivere være attraktive for både menn og kvinner, sier Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Thomas Eckhoff
08. mars, 2022 – Oppdatert 08. mars, 2022

Akademikernes ferske medlemstall viser at 58 prosent av medlemmene ansatt i offentlig sektor er kvinner. Av den totale medlemsveksten i sektoren har mer enn dobbelt så mange kvinner som menn kommet til de siste fem årene. Tilsvarende har andelen kvinner i privat sektor økt, men mennene utgjør fortsatt flertallet i privat sektor. 62 prosent av medlemmene i privat sektor er menn. 

Kjønnsfordelingen mellom offentlig og privat er noe jevnere for høyt utdannede enn for arbeidsstokken som helhet. Ifølge SSB utgjorde kvinner i overkant av 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor i 2019, og omtrent 36 prosent i det private. 

Likevel har vi en vei å gå også blant høyt utdannede. En undersøkelse gjort av Respons analyse viser at flere menn enn kvinner er interesserte i å jobbe i privat sektor. 

Vi står overfor store kompetansebehov både i privat og offentlig sektor. Da må alle arbeidsgivere være attraktive for både menn og kvinner, sier Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg. 

Med det grønne skiftet og behov for teknologiutvikling og innovasjon på alle områder i arbeidslivet har ikke Norge råd til at gamle myter og kjønnsstrukturer består, mener Akademikerne. 

– Et likestilt arbeidsliv er viktig for å sikre tilgangen på kompetanse og ikke minst fullt ut utnytte den kompetansen som samfunnet har investert igjennom lange utdannelser. 

Oppstår ved familieforøkelsen

Privat sektor må bli mer kjønnsbalansert, sier Randeberg. Hun peker på at denne forskjellen i grupper med lik utdanning i privat sektor oppstår når folk får barn. 

– Privat sektor sliter med en gammel myte: At det er bedre og tryggere å jobbe i offentlig sektor – spesielt når man har små barn. Det stemmer ikke alltid. 

Akademikerne mener alle, uansett kjønn, skal kunne velge jobb ut ifra utdannelse, erfaring og ambisjoner. 

–Hvorvidt man er kvinne eller mor bør ikke være kriterier for gode jobbvalg.