Nyheter

Flere bruker nettbaserte studietilbud

Stadig flere søker seg til fleksible utdanningstilbud. Fra 2020 til 2021 var veksten på 13 prosent og det er nettbaserte tilbud står for veksten, viser ny rapport.

Flere bruker nettbaserte studietilbud
Glad flere bruker fleksible utdanningstilbud: — Vi trenger at flere fyller på med kompetanse underveis i arbeidslivet, sier Lise Lyngsnes Randeberg
10. mai, 2022 – Oppdatert 10. mai, 2022

- Det er mye som tyder på at flere voksne bruker utdanningstilbudene og at de kombinerer det med jobb. Det er bra. Kompetansekravene øker, og vi trenger at flere fyller på med kompetanse underveis i arbeidslivet, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

I 2021 var det i overkant av 29 400 studenter på fleksible utdanninger. Dette er en økning på 13 prosent fra 2020, ifølge Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022. Også vårens søkertall viser en økning. I år er det totalt 34 prosent flere førstevalgssøkere til rene nettbaserte studier i Norge enn året før, ifølge Kunnskapsdepartementet. Samtidig synker antall studenter som bruker desentraliserte tilbud. 

- Jeg er opptatt av at nettbaserte og fleksible tilbud utvikles videre og har høy kvalitet. Dette forutsetter digital skolering av forelesere og at institusjonene har ressurser til å utvikle nye digitaliserte læringstilbud, sier hun. 

Tiden studentene bruker på studier har vært stabile fra 2014, men med en svakt nedadgående trend. Den samlede faglige tidsbruken under koronapandemien er marginalt lavere enn årene før, men ser ut til å være en del av en mer langvarig trend enn en effekt av koronapandemien. Samtidig fullfører flere på normert tid, viser rapporten. 

Det ble uteksaminert mer enn 51 200 personer med en grad fra norske universiteter og høyskoler i 2021. Dette er en økning på om lag 500 fra 2020. Den samlede veksten i uteksaminerte de siste ti årene har vært på 37 prosent.