Nyheter

En streik i Oslo vil ramme bredt

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.

En streik i Oslo vil ramme bredt
18. mai, 2022 – Oppdatert 19. mai, 2022

– Ved streik ønsker vi først og fremst å ramme arbeidsgiver, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Onsdag varslet Akademikerne om plassfratredelse, det er en liste med hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik.

– En streik vil blant annet sette arbeidet med ny storbylegevakt på vent og plan- og bygningsetaten vil få lengre saksbehandlingstid og dermed taper kommunen gebyrinntekter. Mye av arbeidet som gjøres i Utdanningsadministrasjonen som tilrettelegger for skolene blir også stanset. 

Mål om enighet

Akademikerne varsler nå at psykologer, lektorer, samfunnsvitere, arkitekter, leger, tannleger, jurister, økonomer, teknologer og ingeniører i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Helseetaten blir tatt ut i en eventuell streik. 

Kravene inn i oppgjøret er at all lønn skal forhandles kollektivt på hver enkelt arbeidsplass i kommunen, solid reallønnsvekst og medbestemmelse for våre lektorer – slik at de har innflytelse på blant annet sin egen arbeidstid. 

– Vi går inn i meklingsinnspurten med mål om å komme til enighet. Men streik er et lovlig virkemiddel som vi vil bruke dersom det er nødvendig. Ved streik ønsker vi så langt det er mulig å ikke ramme Oslos innbyggere. 

Avventer mekling med KS

Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjøres hvem som tas ut i streik i kommunesektoren. Et uttak kan meldes når som helst i meklingen og de som tas ut kan streike fire dager senere. 

Hver enkelt forening i Akademikerne kan også velge å ikke godta meklingsresultatet og gå ut i streik alene. Det vil da bli klart i etterkant av meklingsslutt. 

Fristen for å komme til enighet i meklingen er mandag 23. mai klokken 24.

LES OGSÅ: