Nyheter

Arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet

En av fire vurderer å skifte jobb i løpet av det neste året. Ønske om fleksibilitet og hjemmekontormulighet er en viktig årsak, og det er privat sektor som strekker seg lengst for å møte behovet. Dette viser en ny undersøkelse blant arbeidstakere med akademisk utdanning.

Arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet
Hjemmekontor verdsettes. Privat sektor strekker seg lengst for å møte behovet, viser ny undersøkelse.
03. oktober, 2022 – Oppdatert 02. oktober, 2022

- Vi ser nå at arbeidslivet er annerledes enn før koronaen. Arbeidstakere forventer en større fleksibilitet der de i større grad kan utføre jobben hjemme, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

Akademikerpanelet, en undersøkelse blant arbeidstakere med lang utdanning viser at én av fire ønsker å arbeide hjemmefra minst tre dager i uken, sju av ti minst en hel dag i uken, mens tre av ti kun vil jobbe hjemmefra mer sporadisk. Lønn og faglig interessante oppgaver er de viktigste grunnene til at 25 prosent vurderer å bytte jobb i løpet av det neste året. Mange (en av tre) oppgir også behov for hjemmekontor og fleksibilitet som årsak, og arbeidstakergruppen mellom 35 og 44 år er de som legger mest vekt på dette.

- Mange av oss opplever en tidsklemme der jobb og familieliv ikke går opp. Muligheten til hjemmekontor sparer reisetid og gjør det enklere å ta imot barn etter skolen og hente i barnehagen. Jeg tror arbeidsgivere som legger til rette for familieliv i større grad vil bli vinnere på arbeidsmarkedet, sier Randeberg. 

- Strekker seg lengre for medarbeiderne sine

Undersøkelsen viser at mange virksomheter de siste to årene har endret policy for hvor ansatte kan utføre jobben. De fleste (seks av ti) opplever at arbeidsgiver har endret policy og gjort det enklere å jobbe hjemmefra. 

Det private næringslivet møter i større grad arbeidstakernes ønske om fleksibilitet enn offentlige virksomheter. 26 prosent av arbeidstakerne i privat sektor jobber hjemmefra minst tre dager i uken. For offentlig sektor er tallet 12 prosent. 

- Skal offentlige virksomheter lykkes som attraktive arbeidsgivere må de også kunne konkurrere på fleksibilitet. Her ser vi at privat sektor strekker seg lenger for å holde på kunnskapsarbeidere. Det blir interessant å se hvordan offentlig sektor vil møte behovet for økt fleksibilitet fremover, sier Randeberg. Akademikerpanelet er en landsomfattende undersøkelse blant arbeidstakere med lang utdanning, mastergrad eller tilsvarende. Undersøkelsen er gjennomført av Respons på vegne av Akademikerne. 1080 respondenter har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført i juni 2022.

Dette sier undersøkelsen:

  • Én av fire ønsker å arbeide hjemmefra minst tre dager i uken. Totalt vil sju av ti arbeide hjemmefra minst en hel dag i uken, mens tre av ti kun vil jobbe hjemmefra mer sporadisk.
  • Tallene fra undersøkelsen viser at flere har ønske om å jobbe mer hjemme enn det de faktisk gjør. Fire av ti jobber hjemmefra minst to dager i uken i dag, men fem av ti skulle ønske de jobbet hjemmefra to dager i uken. Samtidig jobber 36 prosent hjemmefra månedlig eller sjeldnere. Kun 28 prosent ønsker så lite hjemmekontor.
  • En forholdsvis stor andel – over én av fire – vurderer på bytte jobb det neste året.
  • De viktigste årsakene til at ansatte ønsker å bytte jobb er fremdeles lønnsøkning, mer faglig interessante oppgaver og ønsket om en annen type stilling. Over 1 av 3 sier at manglende fleksibilitet rundt bruk av hjemmekontor vil få de til å vurdere å bytte jobb.
  • Andelen som vil vurdere å bytte jobb om de ikke får jobbe hjemmefra, er langt høyere blant de som ønsker å jobbe hjemmefra minst tre dager i uken. Blant disse vil hele 72 prosent i stor grad vurdere å bytte jobb hvis arbeidsgiver ikke gir dem denne fleksibiliteten.
  • Sammenlignet med i januar er det flere som sier at de ikke vil bytte jobb – 63 prosent i juni mot 57 prosent i januar.