Nyheter

Webinarserie for næringsdrivende

Hvordan du organiserer og innretter driften av selskapet ditt kan ha stor betydning både for selskapet og din personlige økonomi og trygghet. Ny webinarserie gir deg nyttige tips.

Webinarserie for næringsdrivende
Foto: Colourbox
02. september, 2021 – Oppdatert 03. september, 2021

Som et tilbud til deg som er næringsdrivende og medlem i en av Akademikernes medlemsforeninger, arrangerer Akademikerne næringsdrivende i høst og vinter en foredragsrekke bestående av fem webinarer, hver på én time fra kl 18 – 19. 

Sett av tiden og følg med for mer informasjon!

20. september: Valg av selskapsform

20. oktober: Skattemessige forhold for næringsdrivende

22. november: Optimalisere pensjonsordning for næringsdrivende

17. januar: Personvern — Generelt om personvern for næringsdrivende

14. februar: Rettigheter ved sykdom for næringsdrivende

Akademikerne næringsdrivende er et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene. Utvalget jobber politisk for å forbedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere — med særlig vekt på kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning.

For mer informasjon og påmelding klikk her