Nyheter

- Viktig å unngå permitteringer

Akademikerne ba om at en lønnsstøtteordning for rammede bedrifter kommer raskt på plass i et møte med næringsministeren onsdag.

- Viktig å unngå permitteringer
Lise Lyngsnes Randeberg diskuterte potensielle støtteordninger etter de nye koronatiltakene med næringsministeren og partene onsdag. Foto: Tekna
08. desember, 2021 – Oppdatert 09. desember, 2021

Onsdag ettermiddag inviterte næringsminister Jan Christian Vestre partene i arbeidslivet til et møte om ulike kompensasjonstiltak i lys av de nye smittevernreglene.

Statsminister Jonas Gahr Støre var i forkant av møtet ute i media og varslet at de vil avvente en lønnsstøtteordning.

– Vi er opptatt av å holde folk i jobb og i størst mulig grad unngå permitteringer. Vi mener derfor det er viktig at en lønnsstøtteordning kommer på plass så raskt som mulig, sa Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

Akademikerne støtter en midlertidig ordning for bedrifter som vil oppleve et stort omsetningsfall som følge av de nye tiltakene. Den bør ikke vare lenger enn det smittevernrådene- og tiltakene gjør. Utbetaling må gjøres så raskt som mulig, understreket Randeberg. 

– Det bør også innføres en støtte til kompetansetiltak i bedrifter som mottar lønnsstøtte. Det vil stimulere til aktivitet mens det er mye ledig kapasitet. Denne kan bygge på rammeverk og den tekniske løsningen fra den forrige lønnstilskuddsordningen i Skatteetaten, sa Randeberg.

Høyt utdannede berøres så langt i liten grad av de nye tiltakene, men Randeberg understreket at man må være forberedt på at situasjonen kan endre seg. 

– Den tidligere lønnstøtteordningen traff i liten grad høyt utdannede, men de var også i relativt liten grad berørt – så det har ikke vært et stort praktisk problem. Men den dagen det eventuelt skulle ramme våre grupper, må vi tenke annerledes.

Akademikerne tok også opp at vi må unngå innreiseregler som stenger viktig kompetanse ut fra landet:

– Det kan få svært store økonomiske konsekvenser ved at man må stanse større prosjekter og operasjoner, sa Randeberg.