Blogg

Vi trenger heltidsstudenten

Pandemien har vist hvor sårbar studentenes økonomi er. Studiestøtten må økes for at alle skal få like muligheter til å studere.

Vi trenger heltidsstudenten
De færreste kan være heltidsstudent med dagens studiestøtte. De fleste må spe på med inntekt fra deltidsjobb eller får pengestøtte fra foreldrene sine. Foto: Thomas Eckhoff/​Akademikerne.
Studentlederne i våre 13 medlemsforeninger blogger om viktige og aktuelle saker på Akademikerbloggen.
Aurora Skagen

Aurora Skagen

Studentleder i Samfunnsøkonomene
02. august, 2021 – Oppdatert 02. august, 2021

Med noen siste krampetrekk har heltidsstudenten fått covid-19, blitt tvunget til å flytte hjem på barnerommet og mistet deltidsjobben sin. Den digitale undervisningen har blitt den nye studiehverdagen. Studentene har ifølge SHoT (studentenes helse og trivselsundersøkelse) stor sannsynlighet for å få psykiske problemer. Dette er statusrapporten før regnskapet skal gjøres opp etter at alle eksamener er innlevert og enda et covid-semester tar slutt. Snart venter sensuren. 

Les også innlegget i VG.

Høyere utdanning skal være gratis og tilgjengelig for alle. Det er en viktig byggestein i det norske samfunnet. 

Utdanning skal bidra til veksten av det norske kunnskapssamfunnet, samtidig som det er en av de viktigste faktorene for sosial mobilitet. Lånekassen har til formål å støtte videregående og høyere utdanning for å sikre lik adgang for alle studiesøkere, og for å sikre samfunnets tilgang til utdannet arbeidskraft. Fokuset den siste tiden har i hovedsak vært på kunnskapssamfunnet og altfor lite grad på studenten. 

Går i minus hver måned

Studenter får utbetalt 8 600 kr i måneden og et storstipend på 23 000kr i begynnelsen av hvert semester. Er du en heltidsstudent skal dette dekke alt av utgifter til å bo og leve. Hvert semester skal semesteravgift betales og pensum kjøpes inn, for mange blir det ekstra reiseutgifter enten til studiested eller utveksling. Ser vi på SIFO sitt referansebudsjett for studenter er det beregnet 10 600 kr i husholdningsavgifter. 

Tar vi med boutgifter går studenter i minus med rundt 5000 kr hver måned. 

Studiestøtten er ikke det den engang var, den har utviklet seg til å bli et supplement som gjør studenter avhengig av deltidsjobb eller støtte hjemmefra. Fra slutten av 80-tallet frem til midten av 90-tallet var stipendet over 1, 5 G. Det var riktig nok færre studenter på 90-tallet enn det er i dag, men kunnskapssamfunnet er kommet for å bli. Det som blir et resultat av endringen, er at utdanningen som blir tilbudt i Norge som skal være tilgjengelig for alle i realiteten ikke er det. 

Da pandemien traff Norge og samfunnet ble stengt ned 12 mars 2020, jobbet i snitt 7 av 10 studenter deltid ved siden av studiene og var avhengig av biinntekten for å få endene til å møtes. For de studentene som får støtte hjemmefra er det foreldrenes utdanningsnivå som avgjør, og barn av foreldre med høy utdanning får mest støtte. Samtidig som 4 av 10 jobber så mye at det går utover studiene. Situasjonen ble ikke bedre når studentene ble permittert fra deltidsjobbene sine og de fleste opplevde å stå på bar bakke uten rett til dagpenger motsetning til andre yrkesgrupper. 

Vis studentene tillit

Da regjeringen kom på banen var det i første omgang med et tilleggslån på 26 000 kr som studenter med inntektsbortfall kunne få søke om. Etter hvert ble det enighet på Stortinget at deler av tilleggslånet skal bli omgjort til stipend. 

Slik det er nå kan du se på et studieløp hvilke økonomiske muskler foreldrene bidrar med. Har studenten fullført på normert tid er dette ofte med støtte hjemmefra fra foreldre med høyere utdanning.

Siden 2014 har stipendandelen økt utover prisveksten samtidig som det fra 2017 til 2020 har vært en gradvis opptrapping til 11 måneders studiestøtte. Det er for tidlig å si noe om dette er utslagsgivende for at flere lykkes og hvor godt de lykkes.

Heltidsstudenten har blitt erklært død i flere omganger, og noen endringer har det blitt. Men om ikke heltidsstudenten er død, har studenten fått covid-19 og lider av ettervirkningene av pandemien. For at Norge skal være konkurransedyktig og holdet tritt med den teknologiske utviklingen trenger vi at flere studenter får muligheten til å studere og tilegne seg ny kunnskap på heltid. Det er imidlertid på tide å vise studentene tillit og gjøre det mulig for flere å ta utdanning. Grunnstøtten må økes til 1. 5G. Dette tilsvarer 160 000 kr og vil gi studenter rundt 25 000 kr mer hvert år. Heltidsstudenten skal satses på, og da må stipendandelen opp. 

LES OGSÅ: