- Vi er glade for at den nye regjeringen tar den høye midlertidigheten i akademia på alvor

Midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren er skyhøy. Den nye regjeringen lover å redusere den. — Nå forventer vi at de raskt følger opp i praksis, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.
- Vi er glade for at den nye regjeringen tar den høye midlertidigheten i akademia på alvor
Det har vært et problem lenge at forskere har gått årevis i midlertidige stillinger. Nå må regjeringen følge opp lovnaden i Hurdalsplattformen i praksis.
13. oktober, 2021 – Oppdatert 13. oktober, 2021

– Vi er glade for at den nye regjeringen tar den høye midlertidigheten i akademia på alvor, og at man ser dette i sammenheng med kjønnsbalansen. Trygge jobber er viktig for alle, uavhengig av utdanning og yrke. 

I plattformen står det om midlertidighet i UH-sektoren: Regjeringa vil betre arbeidsvilkåra, redusere midlertidigheita og styrkje rekrutteringa, likestillinga og mangfaldet i høgare utdanning og forsking, og gjennomføre ei tillitsreform for universitets- og høgskulesektoren. Regjeringen vil betre kjønnsbalansen, og stramme inn regelverket for bruk av midlertidige stillingar.

– I dag går mange forskere i årevis uten fast stilling. Det gjør det mer attraktivt å ta en godt betalt og fast jobb utenfor universitetene og høyskolene. Det taper Norge på, vi er avhengig av forskning av høy kvalitet for blant annet å finne løsninger på klimakrisen og skape nye arbeidsplasser. Vi er nødt til å gjøre det mer attraktivt å velge en forskerkarriere.

Tall for 2020 viser at 13,2 prosent av forskere og undervisere ved universitetene var ansatt i midlertidige stillinger. Tar vi med åremålsstillinger er tallet 24 prosent. I resten av arbeidslivet er tallet til sammenligning 7,7 prosent (SSB). Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. 

– Nå forventer vi at den nye regjeringen raskt følger opp i praksis. Arbeiderpartiet har lovet å fjerne adgangene til midlertidig ansettelser i arbeidsmiljøloven i løpet av de første 100 dagene. Vi mener det haster like mye for forskere å få et tryggere arbeidsliv. 

LES OGSÅ: