Nyheter

– Utdanning er den viktigste utjevningsfaktoren vi har

Fungerende akademikerleder Lise Lyngsnes Randeberg var blant annet opptatt av studiestøtten, forskning i næringslivet og et tett partssamarbeid da hun møtte Jonas Gahr Støres regjering i Kontaktutvalget.

-- Utdanning er den viktigste utjevningsfaktoren vi har
Lise Lyngsnes Randeberg og arbeidslivsorganisasjonene møtte statsminister Jonas Gahr Støre og flere andre ministere i regjeringens kontaktutvalg. Foto: Bengt Holmen
09. november, 2021 – Oppdatert 10. november, 2021

Tirsdag møtte Akademikerne og de andre partene i arbeidslivet den nye regjeringen i regjeringens kontaktutvalg, der tilleggsbudsjettet og regjeringsplattformen var temaene.

Lise Lyngsnes Randeberg, fungerende leder i Akademikerne, åpnet med å snakke om hvor viktig det er å øke studiestøtten. Akademikerne krever en økning opp til 1,5 G, som tilsvarer rundt 160 000 kroner årlig. Randeberg viste til at regjeringen gikk til valg på å redusere ulikhetene i samfunnet.

- Utdanning er et av de viktigste verktøyene vi har for å utjevne forskjeller. Å ta en utdanning er en fulltidsjobb, og det er ikke alle som har mulighet eller kapasitet til å jobbe ved siden av, eller foreldre som kan hjelpe til. Det er trist om de som har de dårligste forutsetningene også skal få den tyngste veien gjennom utdanningssystemet, sa hun. 

Randeberg mener at vi ikke kreve både høyere gjennomføringsgrad og at studentene skal jobbe mer ved siden av. 

- Vi er derfor overrasket over at regjeringen ikke har prioritert å øke studiestøtten. Det er viktig at alle får en reell mulighet til å studere uten å være avhengig av foreldrenes økonomi, sa Randeberg.

Innovasjonsboost under pandemien

Regjeringen har som mål at forskningen i Norge skal utgjøre tre prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) og at norsk næringsliv skal stå for to tredeler av dette.

Akademikerne er skuffet over at det ikke kom noen ekstra midler til forskning i næringslivet i tilleggsbudsjettet Støre-regjeringen la frem mandag. 

- Vi har sett en innovasjonsboost under pandemien – dette må vi utnytte! Mangel på finansiering fører til at gode prosjekter hos ulike bedrifter ikke blir realisert. Bedrifter og forskere som nå har skrevet sin første søknad og som får avslag kan bli demotiverte og unngå å søke igjen. Det må ikke skje: Næringsrettet forskning er den beste veien til det grønne skiftet, sa Randeberg. 

Fougnerutvalget må få motorvei på Stortinget

Randeberg er glad for at regjeringen så tydelig varsler at forslagene til Fougner-utvalget raskt følges opp. Fougner-utvalget har sett på ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

- Lovforslagene er godt utredet og vært på omfattende høring. Vi trenger ikke en ekstra runde på dette. Nå er det viktig å få fremmet saken til Stortinget. Fougner-utvalget må få en motorvei inn på Stortinget, sa Randeberg.

Utfordringer med innleie er et viktig tema i utredningen:

- Innleie representerer et problem i flere bransjer. Vi mener målrettede tiltak er riktig, samtidig må vi anerkjenne at noe innleie er nødvendig og ønskelig i enkelte bransjer, sier Randeberg.

Alle må med 

Arbeidsmarkedet er i bedring, men fortsatt står flere uten jobb. Randeberg pekte på at muligheten for å kombinere utdanning og dagpenger er ett av de beste tiltakene for å få langtidsledige ut i jobb. 

Hun roste også regjeringen for de bevilgningene som kom til NAV i tilleggsbudsjettet denne uken. 

- Den høye etterspørselen etter arbeidskraft kombinert med lav arbeidsinnvandring gjør at det ligger godt til rette for at flere som lenge har stått utenfor kan komme i arbeid. Dette krever innsats og tiltak fra NAV, sa hun.

Hun avsluttet med å snakke om samarbeidet med myndighetene fremover:

- Jeg er glad for at regjeringen er så tydelig på verdien av trepartssamarbeidet og høy organisasjonsgrad. Vi forventer at regjeringen søker mot hele arbeidstakersiden for samarbeid.