Nyheter

Trygdeoppgjøret avsluttet

Staten tilbyr pensjonistene 3,58 prosent vekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Akademikerne har fått gjennomslag for at regulering av pensjonen skal være et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen.

Trygdeoppgjøret avsluttet
Det er bra reguleringen av pensjoner gjennomføres som gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen, sier Kari Sollien, leder Akademikerne.
21. mai, 2021 – Oppdatert 21. mai, 2021

- Vi mener dette er et godt resultat. Det er også positivt at reguleringen av pensjoner gjennomføres som gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen. Dette vil skjerme pensjonistene mot redusert kjøpekraft i år med svake lønnsoppgjør, sier Kari Sollien, leder Akademikerne.

Pensjonen beregnes i år på en ny måte. Stortinget har vedtatt midlertidige regler for å raskere få en overgang til gjennomsnittsregulering, siden lovverket ikke er på plass.

- Hvordan de endelige reglene skal se ut må utredes grundig. Akademikerne mener det er helt sentralt at pensjonsreguleringen er regelstyrt, sier Sollien.