Nyheter

Tilbake på hjemmekontor: — Regjeringen kan ikke somle mer med nytt regelverk

Etter de siste innstrammingene er det mange arbeidstakere som igjen må jobbe på soverommet eller ved kjøkkenbordet. Akademikerne mener det nå haster å få på plass et oppdatert regelverk for hjemmekontor.

Tilbake på hjemmekontor: -- Regjeringen kan ikke somle mer med nytt regelverk
Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg mener regjeringen må få på plass nytt regelverk så fort som mulig. Foto: Akademikerne
15. desember, 2021 – Oppdatert 21. desember, 2021


Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg mener at det er helt nødvendig å oppdatere hjemmekontorforskriften som er nesten 20 år gammel og utdatert. Solberg-regjeringen var nesten i mål med en justert forskrift –– mens ny regjering nå har skjøvet på dette til neste høst. 

Les saken i Aftenposten her.

– Det holder ikke at regjeringen sier de vil se på dette neste høst eller senere. Det haster med å få på plass bedre rammer for de som jobber hjemmefra. Det handler om å ta vare på folk, sier Randeberg. 

Forskriften skal regulere langvarig hjemmekontor og veldig mange har hatt helt eller delvis hjemmekontor i snart to år, og det ser ikke ut til at det tar slutt med det første. 

Må være ivaretatt

– Arbeidstakere bør være trygge på at de er forsikret, at de blir i varetatt og at de får nødvendige utgifter til mobil og internett dekket, sier Randeberg. 

Mens vi venter på et oppdatert regelverk har Randeberg en oppfordring til arbeidsgivere.

– Ta litt ekstra vare på arbeidstakerne deres i disse dager, og ikke glem å ta en telefon og hør hvordan det går med dem og om det er noe de trenger.

Dagens hjemmekontorforskrift er mangelfull på en rekke områder. Her er noen av de viktigste: 

  • Dekning av utgifter: Akademikernes undersøkelser viser at nesten 4 av 10 arbeidstakere ikke har fått dekket noen løpende kostnader på hjemmekontoret. 
  • Yrkesskadeforsikring: Dagens regler om yrkesskader og yrkesskadeforsikring må endres om man skal være trygg på å være dekket i samme grad som ved arbeid fra virksomhetens lokaler
  • Ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet: Det er ikke minst viktig i disse dager når hjemmekontor er pålagt og ikke frivillig. Det psykososiale miljøet betyr mye når man må jobbe hjemmefra over lengre perioder. Likevel har dette temaet aldri hatt noen fremtredende plass i hjemmekontorregelverket og det er også stemoderlig behandlet i lovverket for øvrig. Her trenger vi endringer. 
  • Arbeidstid: Vi vet at det er vanskeligere å skille mellom jobb og fritid når man jobber hjemmefra. Dagens arbeidstidsregler på hjemmekontoret er langt videre enn lovens vanlige regler. Dette bidrar til at grensene for arbeid og fritid fra hjemmekontoret viskes ut. Akademikerne ønsker derfor de samme reglene på hjemmekontor som på kontoret. 

Regjeringen kan enkelt ta opp igjen høringen fra Solberg-regjeringen og supplere denne der det er behov for det. Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet.