Nyheter

Statsbudsjettet — Kunnskapspolitikkens betydning for å fremme vekst viktigere enn noensinne

Mer forskning i næringslivet, høyere studiestøtte og bedre pensjon til frilansere og gründere var blant sakene leder Kari Sollien tok opp i Finanskomiteen.

Statsbudsjettet - Kunnskapspolitikkens betydning for å fremme vekst viktigere enn noensinne
Akademikernes leder Kari Sollien på høring i Finanskomiteen. Foto: Privat
25. oktober, 2021 – Oppdatert 25. oktober, 2021

Mandag deltok Akademikernes leder Kari Sollien på høring om neste års statsbudsjett i Finanskomiteen. 

– Vi er opptatt av at vi bruker budsjettet for 2022 konstruktivt i omstillingen til en enda mer kunnskapsbasert og grønn økonomi, sa leder Kari Sollien i høringen.

Den nye regjeringen ønsker å øke FoU-investeringene til tre prosent av BNP innen 2030. 

– Dette vil imidlertid ikke skje av seg selv. Akademikerne mener at det offentlige må investere minst 1,25 prosent for å nå målet. Dette er nødvendig for å legge til rette for mer forskning, innovasjon og utvikling i næringslivet og er i tråd med Europakommisjonens anbefaling, sa Sollien. 

Hun trakk også frem behovet for å heve studiestøtten: 

– Den må heves til 1,5 G. Studentene har fått stadig dårligere råd, og vi mener at man uavhengig av foreldrene sin økonomi skal ha mulighet til å studere.

Skeptisk til å redusere ytelser 

På tross av at arbeidsmarkedet går relativt godt mener Akademikerne det er nødvendig å prioritere mer midler til Arbeids- og sosialdepartementets område. 

– Vi er skeptiske til forslaget om å redusere ytelsen for personer som mottar tiltakspenger. Dette rammer svake grupper som ikke har hatt adgang til å opparbeide dagpengerettigheter – for eksempel heltidsstudenter og selvstendige og frilansere, og det rammer grupper som ikke har hatt mulighet til å komme i arbeid og opparbeide dagpengerettigheter de siste 12 månedene på grunn av korona, sa Sollien. 

Kompetanse i kommunene 

Midler til distrikts- og regionalpolitikk bør også økes, understreket Sollien. Akademikerne har foreslått for regjeringspartiene at det etableres en satsing for å styrke kommunene som attraktive arbeidssteder som tilbyr gode og utviklende fagmiljøer. 

– Kommunene får stadig flere og større oppgaver, og det er helt sentralt at de klarer å tiltrekke seg kompetanse for å løse disse, sa Sollien.

Hun avsluttet med å kommentere skatte- og avgiftsopplegget. 

– I dag har selvstendige og frilansere dårligere pensjonssparebetingelser dersom de velger en pensjonsordning gjennom virksomheten, uten at dette har noen god begrunnelse. Dette må det gjøres noe med.

Les Akademikernes innspill her