Nyheter

Regjeringen har satt ned nytt kompetansebehovsutvalg

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Utvalget skal finne ut hvilken kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i årene som kommer.

Regjeringen har satt ned nytt kompetansebehovsutvalg
Utvalget skal blant annet vurdere utdanningssystemets evne til å dekke samfunnets behov i årene som kommer, legge til rette for dialog mellom ulike interessegrupper og levere minimum en hovedrapport hvert år. Foto: Thomas Eckhoff
24. juni, 2021 – Oppdatert 24. juni, 2021

Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, er oppnevnt som utvalgets leder. Resten av Kompetansebehovsutvalget (KBU) består av forskere og representanter for partene i arbeidslivet.

- Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er i møte med store endringer. Arbeidslivet endrer seg raskt, og koronakrisen har forsterket dette. Ny teknologi og det grønne skiftet vil kreve nye kunnskap og kompetanse. Analysene fra kompetansebehovsutvalget gir oss et solid faglig grunnlag når vi utformer tiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressmelding.

Utvalget skal blant annet vurdere utdanningssystemets evne til å dekke samfunnets behov i årene som kommer, legge til rette for dialog mellom ulike interessegrupper og levere minimum en hovedrapport hvert år. 

Organisasjonssjef i Akademikerne, Christine Meling, representerer Akademikerne inn i arbeidet. 

- Det vil være et stort behov for akademisk kompetanse for å lykkes i omstilling av økonomien. Vi må se på hva vi vet vi trenger her og nå, men også hva behovet vil være lenger frem i tid. Koronapandemien har vist oss viktigheten av nødvendig kompetanse for å lykkes med store og plutselige utfordringer, sier Meling.

Kompetansebehovsutvalget ble først nedsatt i 2017 og har så langt lagt frem tre rapporter for Kunnskapsdepartementet.