Nyheter

- Profesjonsutdanningene må ha høy kvalitet

Regjeringen vil åpne for at flere institusjoner kan få utdanne blant annet jurister og psykologer. – Vi trenger flere studieplasser på flere områder. Behovene må kartlegges, og nye tilbud må ikke gå ut over kvaliteten på profesjonsutdanningene, sier Kari Sollien.

- Profesjonsutdanningene må ha høy kvalitet
- Forslaget slik det foreligger ivaretar ikke hensynet til kvalitet. Det må på plass, sier Kari Sollien.
23. april, 2021 – Oppdatert 26. april, 2021

I dag er det slik at profesjonsutdanninger kun tilbys av noen studiesteder regulert gjennom forskrift. Regjeringen vil gi nå flere universiteter og høyskoler rett til å tilby psykologi, rettsvitenskap og teologi, og foreslår å endre forskriften. Et dokument 8 forslag fra Fremskrittspartiet foreslår at reguleringen oppheves for alle profesjonsstudier, også for medisin.

- Innbyggerne må kunne stole på at kirurgen som opererer deg, psykologen du trenger og juristen du søker hjelp hos har en utdanning som holder høy kvalitet. Forslaget slik det foreligger ivaretar ikke hensynet til kvalitet. Det må på plass, sier Sollien. 

Akademikerne ber Stortinget sikre at en endring i gradsforskriften følges opp med at det settes i gang et arbeid for å kartlegge kompetansebehov, en grundig vurdering av hvordan utvikle kompetanse og kompetansemiljøer som kan sikre god nok kvalitet og styrings- og godkjenningsmekanismer som sikrer kvalitet. Dette må skje i dialog med relevante aktører inkludert profesjonsforeningene.

- Vi kan ikke risikere å ende opp med A- og B‑lag i profesjonsutdanningene. Studentene må være trygg på at profesjonsutdanningen de bruker tid på gir de kvalifikasjonene og tilliten de trenger i arbeidslivet. Stortinget må sikre at en forskriftsendring fortsatt sikrer høy kvalitet på alle profesjonsstudier, sier Sollien. 

Sollien mener opptrapping av disse studiene, enten det er i form av flere studieplasser og/​eller flere studiesteder, må bygge på kvalifiserte analyser. En NIFU-rapport om institusjonenes dimensjonering av studietilbud fra 2019 indikerer at kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt. Hun mener derfor det er behov for grundigere prosesser slik regjeringen har varslet ifm. medisinstudier.