Nyheter

Prisvekst på 2,8 prosent

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) justerer anslått konsumprisvekst fra 2,6 til 2,8 prosent.

Prisvekst på 2,8 prosent
TBU har i dag gjort en ny vurdering av konsumprisveksten fra 2020 til 2021. Foto: Thomas Eckhoff
11. mars, 2021 – Oppdatert 11. mars, 2021

TBU publiserte i februar sin foreløpige rapport foran årets mellomoppgjør. Utvalget har i dag gjort en ny vurdering av konsumprisveksten fra 2020 til 2021.

Den viktigste grunnen til at utvalget nå oppjusterer anslaget fra 2,6 prosent til 2,8 prosent er at oljeprisen forutsettes å øke mer enn hva utvalget la til grunn i den foreløpige rapporten.

Usikkerheten i anslaget er knyttet spesielt til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til hvordan pandemien påvirker økonomien og prisutviklingen slik den nå måles. 

TBUs endelige rapport foran oppgjørene er klar 25. mars.