Nyheter

Oslo-byrådet svikter på medbestemmelse

Lik rett til medbestemmelse for Oslo-ansatte ble nedstemt i bystyret onsdag kveld.

Oslo-byrådet svikter på medbestemmelse
Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Foto: Thomas Eckhoff
27. januar, 2021 – Oppdatert 28. januar, 2021

Onsdag behandlet bystyret i Oslo et forslag fra Høyre, Krf og Venstre om å gi lik rett til medbestemmelse for alle organiserte i Oslo. I dag er det kun Utdanningsforbundet som har forhandlingsrett på viktige områder som arbeidstid i skolen.

- Byrådet svikter på medbestemmelse. De snakker om verdien av fagforeninger og partssamarbeid i taler, men viser at det ikke er så viktig i praksis. Som eneste kommune i landet lar de ikke de mindre fagforeningene ha medbestemmelse på arbeidsplassen. Det betyr at mange lærere ikke har en stemme inn i helt sentrale deler av sin arbeidshverdag, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Det var på forhånd klart at SV, Ap og Mdg ville stemme imot forslaget. Rødt var på vippen, og representantene endte med å stemme med byrådet. Akademikerne har gjennom mange år krevd lik rett til medbestemmelse. 

- Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system. Ulike fagforeninger har ulike rettigheter, og organisasjonsfriheten er ikke reell, sier Graff.

Oslo har – i motsetning til alle andre norske kommuner – to ulike «sperregrenser» for ansattes rettigheter. I alle andre kommuner kan to ansatte i samme fagforening velge tillitsvalgt og få medbestemmelse. I Oslo må en fagforening organisere minst 17,5 prosent av de ansatte på etatsnivå for å få rett til å forhandle om egen arbeidstid. Det innebærer at for eksempel Lektorlagets medlemmer i Akademikerne ikke har noen medbestemmelse i viktige saker som arbeidstid, ansettelser og ferieavvikling på arbeidsplassen. For lokal medbestemmelse har Oslo enda høyere sperregrense. Her må et fagforbund organisere 20 prosent av alle ansatte på arbeidsstedet for å få rett til medbestemmelse.