Nyheter

- Offentlig sektor må ikke tape kampen om høyt utdannede

Fjorårets oppgjør var svakere for ansatte i staten, kommunene og sykehusene enn i privat sektor, viser endelig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

- Offentlig sektor må ikke tape kampen om høyt utdannede
- Vi har en forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
25. mars, 2021 – Oppdatert 26. mars, 2021

I dag la TBU frem sin endelige rapport i forkant av årets oppgjør. Rapporten viser at staten og Spekter helse havnet på 1,8 prosent i fjorårets oppgjør, og kommunesektoren på 1,7 prosent. Frontfaget hadde en vekst på 2,2 prosent.

- Tallene viser at fjorårets oppgjør var svakere for ansatte i staten, kommunene og sykehusene enn i privat sektor – og økte lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor. Vi kan ikke risikere at offentlig sektor taper kampen om høyt utdannede, og har en forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Lærerne er gruppen som kommer aller dårligst ut av fjorårets oppgjør. De endte på 1,2 prosent. Høy bruk av ukvalifiserte i fjor trakk lønnsveksten ned med 0,3 prosentpoeng. 

- Dette er uansett et begredelig resultat. Vi vet at det er store rekrutteringsutfordringer i skolen, med over 20 prosent ukvalifiserte på videregående og en synkende andel lektorer. Akademikerne jobber for å gi våre lektorer et reelt løft – dette er helt avgjørende for å sikre høy kvalitet i skolen årene som kommer, sier Sollien.

Frontfaget ingen fasit

De siste årene har frontfaget i økende grad utviklet seg til å brukes som en fasit i de offentlige oppgjørene, og ikke en norm over tid, som er intensjonen.

- Frontfaget har dessverre utviklet seg til å bli en tvangstrøye i forhandlingene i offentlig sektor. Vi må ha reelle tarifforhandlinger og unngå at de blir redusert til regneøvelser. Konsekvensene blir at offentlig sektor står uten det aller viktigste verktøyet for å dekke sine behov for kompetanse og ansatte – nemlig lønnsforhandlinger. Vi forventer at det blir reelle forhandlinger i år, og at vi ikke får resultatet i industrien tredd nedover hodet, sier Sollien.

I fjor uttalte forhandlingslederne i frontfaget at offentlig sektor ikke kunne gå over rammen i privat sektor. 

- Jeg uttalte den gang at denne innblandingen var frekk og farlig. Når det i TBU-rapporten viser seg at industrien havnet høyere enn anslaget, fremstår forsøket på å legge føringer på offentlig sektor enda mer utidig. Det at frontfagsanslaget avviker såpass mye fra realiteten, understreker ytterligere hvor galt det er at den tolkes som fasit per år, sier Sollien.