Nyheter

Ny undersøkelse bekymrer: Studentene sliter psykisk

Fire av ti studenter opplever at de føler seg mer ensomme og nedstemte under koronakrisen. Studenter som bor på hybel sliter mest, viser ny undersøkelse.

Ny undersøkelse bekymrer: Studentene sliter psykisk
Studenter som bor alene føler seg mer ensom under pandemien, enn de som har bodd sammen med noen, viser undersøkelsen Respons har gjennomført for Akademikerne. Foto: Colourbox
26. mars, 2021 – Oppdatert 25. mars, 2021

- Mange studenter kommer fra andre deler av landet og har ikke så solid nettverk på studiestedet. Dette gjør studentene ekstra sårbare under pandemien, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

- Dårlig psykisk helse kan ha virkninger langt ut over lengden på pandemien vi står i. Derfor er jeg bekymret for helsen til studentene, sier Sollien.

Studenter som bor alene føler seg mer ensom under pandemien, enn de som har bodd sammen med noen. Halvparten har i stor grad følt seg mer ensomme og 22 prosent har oppsøkt psykisk hjelp etter at pandemien startet. Også studenter som bor i kollektiv med studenter de ikke kjenner opplever stor ensomhet, mens de som bor med samboer har vært mindre ensomme enn snittet, viser undersøkelsen som er gjennomført i februar. 

Strever i studiehverdagen

Undersøkelsen viser også at to av tre studenter opplever at koronapandemien i stor grad har gjort det vanskeligere å strukturere studiehverdagen. Blant de som opplever det faglige utbyttet som godt, er det kun halvparten som mener dette. Av studenter som mener de har et svært eller ganske dårlig faglig utbytte svarer 85 prosent at de i stor grad opplever det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen. 

- Vi ser en tydelig sammenheng mellom psykiske helseplager, vansker med å strukturere studiehverdagen og dårlig læringsutbytte av digital undervisning. De som får god oppfølging fra studiestedet når det gjelder psykisk helse, har mindre problemer med nedstemthet, ensomhet, struktur og bekymringer rundt fullføring av studiet. Oppfølging som universiteter og høyskoler gjør, er derfor viktig, både for studentenes mestring av studiehverdagen og den psykiske helsen deres, sier Sollien. 

Studentene misfornøyd med oppfølgingen

Kun en av fire mener studiestedet har fulgt opp studentenes psykiske helse på en god måte i forbindelse med koronapandemien, og en av tre mener oppfølgingen har vært svært eller ganske dårlig. 

- Det er viktig at studiestedene jobber med å skape gode fellesskap som er trygge og følger opp studentene tett. Selv om det er noe ulike tilbakemeldinger fra studenter ved forskjellige institusjoner er inntrykket at dette rett og slett ikke er godt nok, sier hun. 

Den landsomfattende undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. februar – 28. februar 2021 av Respons analyse på oppdrag fra av Akademikerne. 1000 respondenter har svart på undersøkelsen, alle i alderen 20 til 27 år.