Ny overtidsavtale i Oslo

I likhet med KS har partene i Oslo kommune nå inngått en avtale om økt overtidsbetaling som følge av koronasituasjonen.
Ny overtidsavtale i Oslo
Avtalen vil gjelde ansatte som på ulikt vis står i førstelinjen i pandemien, som lærere, sykepleiere og barnehageansatte. Foto: colour​box​.com
22. desember, 2021 – Oppdatert 22. desember, 2021

Avtalen inngås fordi det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien, inkludert vaksineringsarbeid. Avtalen gjelder etater som står i førstelinjen i pandemien, og innebærer en dobling av overtidssatsene, og muligheten til mer bruk av overtid. Målet er høyest mulig grad av frivillighet.

Les avtalen her.

– De ansatte i kommunen har en avgjørende rolle i pandemihåndteringen. Vi er glade for å ha fått på plass en avtale som sikrer en høyere overtidsbetaling i en tid der arbeidsbelastningen for mange er stor, sier Erik Graff, forhandlingsledere for Akademikerne i Oslo kommune. 

Partene understreker i avtalen viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Avtalen gjelder for følgende utvalgte etater:

• Utdanningsetaten

• Barne- og familieetaten

• Velferdsetaten

• Helseetaten

• Sykehjemsetaten

• Bydelene

Ledere gjenstår

Ett viktig punkt gjenstår i avtalen, og det er retningslinjer for ledere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene. For Akademikerne er det avgjørende at også ledere får ekstra kompensasjon for overtid i lys av situasjonen. 

At denne delen av avtalen gjenstår betyr at man formelt har inngått en såkalt interimsavtale der bestemmelsene i nåværende avtaletekst iverksettes, men der endelig aksept av avtalen utsettes til andre uken i januar. Avtalen gjelder fra i dag og frem til april 2022.

Les også:
Ny avtale gir kommuneansatte mer overtidsbetalt