Nyheter

Nå får pappa rett til perm selv om mamma ikke jobber

- Dette er på høy tid, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Nå får pappa rett til perm selv om mamma ikke jobber
- Dette har vi etterlyst i mange år, og har vært en diskriminering av norske fedre som er uforståelig at ikke har blitt endret før. Foto: colour​box​.com
13. oktober, 2021 – Oppdatert 13. oktober, 2021

Frem til i dag har far eller medmor ikke hatt rett på foreldrepermisjon dersom mor ikke har vært yrkesaktiv minst seks av de ti siste månedene før permisjonsstart.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i går bevilges det penger til at fedre får selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon – på åtte uker. Dette skal utvides til 10 uker fra 2024. Endringene kommer i kjølvannet av EU-direktivet Work-life Balance. 

- Dette har vi etterlyst i mange år, og har vært en diskriminering av norske fedre som er uforståelig at ikke har blitt endret før. Det er ingen gode grunner til at far ikke skal foreldrepenger uavhengig av mor, sier Sollien. 

Sollien har en forventning til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet utvider perioden på åtte-ti uker til 15 uker, som er antallet uker fedre eller medmødre der mor er i arbeid får.

- Arbeiderpartiet profilerer seg som et likestillingsparti, og vi har en klar forventning om at de har høyere ambisjoner – og gir fedre og medmødre full rett til lønnet foreldrepermisjon uavhengig av mors inntekt, sier Sollien.